Skip to main content

Podpořte s námi aktivní občany a občanky, kterým hrozí nebezpečí nejen kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu, ale také represe ze strany ruského režimu.

V Ukrajině působíme od roku 2014 a za tu dobu se nám zde podařilo navázat partnerství s mnoha místními organizacemi, jimž jsme doposud poskytovaly*i podporu při vytváření sebevědomé občanské společnosti.

Pomáháme nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv. Podporujeme investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy. Spolupracujeme s ochránci lidských práv, kteří monitorují jejich porušování. Vedle toho jsou našimi partnery lokální spolky aktivních občanů, řešící ochranu životního prostředí, pomoc obětem domácího násilí, transparentnost veřejných zakázek či pečují o sirotky.

Invaze ruských vojsk všechny tyto skvělé lidi vystavuje dvojnásobnému nebezpečí.

Zkušenost z ruské anexe Krymu ukazuje, že bezprostředně po vstupu ruských vojsk došlo k tvrdé decimaci aktivní občanské společnosti. Novinářky*i, aktivistky*é, obránkyně*ci lidských práv a další byly*i pronásledováni, šikanováni, vězněni, mučeni, unášeni a v některých případech i zabity*i.

Totéž se dá aktuálně očekávat v ještě větším měřítku na územích Ukrajiny, která budou obsazena ruskou armádou.

Proto chceme poskytnout asistenci a podporu těmto odvážným lidem, ať už se rozhodnou navzdory hrozícím rizikům setrvat na místě a pokračovat ve své činnosti, nebo budou nuceni v rámci zachování vlastního života či bezpečí své rodiny Ukrajinu opustit.

Pomáhejte s námi. Děkujeme.