Skip to main content

Literární soutěž Genderiáda dává mladým lidem ve středoškolském věku (15-19 let) příležitost umělecky se vyjádřit k rovnosti žen, mužů a genderově rozmanitých osob ve společnosti. V loňském ročníku sotěže měli*y mladí lidé možnost reflektovat ve vlastním autorském díle genderově podmíněné násilí ve společnosti. Díky tomu se naučili*y vymezovat se vůči diskriminaci, nerovným podmínkám a uplatňování genderových stereotypů.

Volně dostupný sborník představuje vítězné práce z let 2022 a 2023. Jeho cílem je inspirovat další mladé lidi, kteří chtějí rozvíjet svůj literární talent a zároveň se vymezit proti nerovnostem a genderově podmíněnému násilí.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Kopie souboru Genderiáda předávání ocenění