Skip to main content
Tiskové zprávy

Semináře „ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA"

By 2003-11-077 září, 2020No Comments

NESEHNUTÍ v rámci své kampaně „Ženská práva jsou lidská práva“ připravuje na leden až květen 2004 již třetí ročník základní série stejnojmenných vzdělávacích seminářů zaměřujících se na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.
„Semináře jsou určeny pro všechny, kdo mají zájem získat základní přehled o feminismu, ženských právech a gender studiích“ říká Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ. Připravovaná témata jsou genderové stereotypy, historie ženského hnutí, násilí na ženách, mateřství a rodina, rovné příležitosti. Přednášejícími budou odbornice a odborníci z různých oblastí této problematiky, která se přímo dotýká každodenního života a fungování celé společnosti. Semináře budou probíhat každou třetí sobotu v měsíci v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Počet účastnic-ků je omezen, jelikož zájem převyšuje kapacitu prostor. Zájemci-kyně o vzdělávání v této oblasti by měli doručit vyplněnou přihlášku na adresu NESEHNUTÍ nejpozději do 30. listopadu 2003.
Více informací o seminářích a formulář přihlášky jsou k dispozici na internetové adrese http://zenskaprava.ecn.cz.
Semináře „Ženská práva jsou lidská práva“ jsou vedle dalších informativních akcí – jako jsou např. různá veřejná tématická promítání a diskuse – stěžejní aktivitou kampaně. „Chceme přenést tato témata z akademických kruhů do všedního života a podílet se na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k otázkám ženských práv a také aktivně spolupracovat na řešení jednotlivých problémů“ vysvětluje hlavní cíle kampaně Kateřina Plesková.
Připravovaný harmonogram a témata seminářů:
17. ledna 2004 – Genderové stereotypy
Vedle úvodu do problematiky gender a feminismu a seznámení se základními pojmy probereme téma tradičních rolí, mýtu krásy, postavení žen a mužů v jazyce.
21. února 2004 – Historie ženského hnutí
Představíme feminismus v historických souvislostech společně s významnými osobnostmi. Vedle minulosti nezapomeneme ani na současnost a nové směry tohoto hnutí.
20. března 2004 – Násilí na ženách
Uvedeme Vás do problematiky domácího násilí na ženách. Budeme se věnovat tématu obchod se ženami, prostituce a domácí násilí.
17. dubna 2004 – Mateřství, rodina
Rozebírat zde budeme otázku mateřství a těhotenství, alternativních přístupů k těhotenství a porodům a také rodin homosexuálních partnerů.
15. května 2004 – Rovné příležitosti
Toto téma probereme z různých stran. Na rovné příležitosti v zaměstnání se podíváme z pohledu práva. Dozvíme se jaká je situace v českých a moravských podnicích. Zamyslíme se nad rovnými příležitostmi ve vzdělání a neopomeneme otázku rovných příležitostí v rodině – prodiskutujeme téma aktivního otcovství.
Další informace:
Kateřina Plesková (NESEHNUTÍ) – 543 245 344, 605 239 579