Skip to main content

Posilovat nejen spolupráci mezi neziskovými organizacemi a komunitami příchozích, ale také nezávislost a iniciativnost příchozích v novém prostředí – takové jsou cíle projektu CoReA, na kterém NESEHNUTÍ spolupracuje s partnerskými organizacemi z Makedonie a Německa.

Právě v Německu, konkrétně v Münsteru, který je sídlem partnerské organizace Bennohaus, nyní proběhlo setkání všech iniciativ z projektu. Studijní návštěva zahrnovala například plánování společných aktivit a jednotlivých kroků vedoucích ke zlepšení práce a spolupráce s příchozími nebo setkání s místními iniciativami a autoritami, pro které je téma integrace příchozích důležité a zajímavé.

Do Münsteru s námi vyrazily*i také zástupkyně*ci z Centra pro cizince JMK a Ukrajinské iniciativy jižní Moravy. Příští setkání partnerských organizací proběhne v dubnu v České republice – jeho cílem bude vzdělávání a zlepšování se v kreativním přístupu k práci s příchozími.

Naše partnerské organizace:

CoReA_Logo_1