Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 18. června 2012

Městský soud v Praze zamítl žádost Bauhausu o zrušení odkladného účinku žaloby na pokoutně vydaný certifikát ke stavbě jeho hobby marketu v Brně-Ivanovicích. Dále tak platí zákaz kolaudace a otevření hypermarketu. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí je podle soudu důležitější než ekonomické zájmy firmy Bauhaus. Poslanecká sněmovna zároveň schválila férová pravidla, která napříště znemožní obcházení zákona, kterého se dopustil Bauhaus v Ivanovicích.

Současná situace Bauhausu v Brně-Ivanovicích je výsledkem postupu firmy, který od začátku provázely nezákonnosti: od nedodržení územního plánu, přes navezení zboží do nezkolaudované budovy až po nelegální vztyčení osvětlení budovy i parkoviště. Proti porušování předpisů zde vystoupili místní lidé, část zastupitelstva i nevládní organizace NESEHNUTÍ.

Bauhaus však najal autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který potajmu vystavil certifikát. Aby se vyhnul námitkám, neoslovil sousedy a sousedky – a tím hrubě porušil stavební zákon. Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli chybnému zákonu nedokázalo zajistit zrušení certifikátu. O přezkoumání se postarali až místní občané a občanky a NESEHNUTÍ, jenž inspektora zažalovali. Soud uznal, že certifikát je podezřelý a uvalil na něj předběžné opatření. Zakázal tak otevření prodejny, kterou Bauhaus mezitím nechal narychlo dostavět.

Předběžné opatření chrání práva sousedů a sousedek Bauhausu. Soud jím reagoval na podezřelé okolnosti vydání certifikátu. Nyní potřebuje čas na jeho důkladné přezkoumání. Do té doby musejí být lidé chráněni před zhoršením životního prostředí hlukem a znečištěním vzduchu. Ale také intenzivním osvětlením, mimochodem načerno vztyčeným,“ komentuje trvání předběžného opatření soudu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Protiprávní počínání Bauhausu a autorizovaného inspektora je umožněno i kvůli chybnému stavebnímu zákonu. Neukládá žádné sankce a nespecifikuje práva sousedů či pravomoci úřadů bránit se proti inspektorům porušujícím zákon. To se však brzy změní.

Poslanecká sněmovna přijala v pátek novelu stavebního zákona, která chyby odstraňuje a místo pokoutného vydávání nastavuje transparentní a zároveň rychlý proces schvalování certifikátů. Vláda předložila novelu po naléhání občanů, občanek a českých ekologických organizací, na jejichž stranu se postavil ombudsman,“ doplňuje Jiří Koželouh.

Poslankyně a poslanci v pátek změny schválili a zákon tak putuje do Senátu. Pokud jej Senát nevrátí, nezákonné praktiky inspektorů skončí.

Více informací: Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ (jiri.kozelouh@nesehnuti.cz) – 723 559 495; mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 777 794 801