Skip to main content

Krajský soud v Brně již podruhé zrušil uzemní rozhodnutí povolující stavbu bytových domů a ubytoven na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Znovu tak potvrdil argumenty místních občanů a sdružení NESEHNUTÍ, že souhlas brněnského magistrátu se stavbou je nezákonný. Odpůrci stavby dokládají, že daná stavba je v rozporu s Územním plánem města Brna a poškozuje kvalitu bydlení i životního prostředí v dané lokalitě. Kvůli plánované výstavbě již investor – firma QARY – nechala před rokem v rozporu se zákonem pokácet více než čtyři stovky stromů. Nezákonnost tohoto jednání konstatovala i Česká inspekce životního prostředí. Nezákonně byl vydán i stavební certifikát na stavbu, což potvrdila i Kancelář veřejného ochránce práv.

Potvrzení územního rozhodnutí, kterým brněnský magistrát v roce 2007 vyslovil souhlas se stavbou ubytoven na ul. Horníkova v Líšni na úkor borovicového háje, bylo vydáno v rozporu se zákonem a jeho platnost se ruší. Toto konstatoval Krajský soud v Brně svým nejnovějším rozsudkem. Tento rozsudek vydal poté, co Nejvyšší správní soud vrátilkrajskému soudu případ k novému projednání s tím, že je třeba, aby se krajský soud zabýval všemi námitkami NESEHNUTÍ proti vydanému územnímu rozhodnutí a ne jen jednou z nich.Soud již podruhé konstatoval, že výstavba na ulici Horníkova v Líšni je nelegální. Nyní je povinností líšeňského stavebního úřadu, aby proti přípravě černé stavby zakročil, komentuje výsledek soudního sporu Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Investor stavby, firma QARY, doposud tvrdil, že jeho výstavba je legální, neboť má platné územní rozhodnutí i stavební certifikát na stavbu. Toto tvrzení ale vyvrací jak rozsudek soudu, tak výsledek šetření veřejného ochránce práv. Úřad ombudsmana konstatuje, že autorizovaný inspektor Milan Teigiser, který vydal na stavbu certifikát, porušil zákon jak tím, že si nevyžádal připomínky NESEHNUTÍ a místních občanů ke stavbě, tak také tím, že vydal náhradu stavebního povolení v době, kdy již byla rozsudkem zrušena pravomocnost územního rozhodnutí a navíc i na jiné pozemky, než na které bylo územní rozhodnutí vydáno. Nezákonnostmi vydaného certifikátu se zabývá v těchto dnech také Nejvyšší správní soud.

Je více než jasné, že v Líšni, se připravuje realizace černé stavby. Státní orgány i policie mají jedinečnou příležitost jí zabránit ještě dříve, než škody napáchané její realizací budou nevratné, říká Milan Štefanec. Naráží tak na obdobný případ, kdy přestože soud vydal předběžné opatření, kterým zakázal pokračování stavby hobby marketu BAUHAUS v Brně-Ivanovicích, investor soudní usnesení ignoruje a dál ničí danou lokalitu stavebními pracemi. Oba případy spojuje také fakt, že nezákonné stavební certifikáty na obě stavby vydal stejný autorizovaný inspektor Milan Teigiser. Na stejného inspektora již bylo podáno několik dalších žalob a stížností nejen občany a sdruženími z Brna, ale i z Prahy, kde se také podílel na povolení několika kontroverzních staveb.

V této kauze doposud selhalo několik odpovědných institucí, které měly nezákonné stavbě zabránit. V prvé řadě to byl líšeňský stavební úřad a pak odbory – stavební a ochrany životního prostředí – brněnského magistrátu. Další vývoj případu ukáže, jakou váhu mají v České republice soudy a jejich rozsudky a jestli skepse řady líšeňských občanů k možnosti domoci se práva je oprávněná, uzavírá Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací:
Milan Štefanec, 605 239 579,
milan.stefanec@nesehnuti.cz

Další kontakt:
autorizovaný inspektor Milan Teigiser, 773 580 528,
http://www.autorizovaniinspektori.cz/search-results.asp?filter=T