Skip to main content

NESEHNUTÍ vyhlasuje súťaž na vytvorenie loga programu „Občianske oko“ a loga programu „Cesta iniciativy“. Súťaž je určená predovšetkým pre začínajúcich grafikov a grafičky so záujmom o sociálne a ekologické témy.
 
 
 
 
Návrhy log posielajte vo formáte JPG, alebo PDF (na veľkosť A4) na peter(@)nesehnuti.cz a to do nedele polnoci 25.3.2012, do predmetu správy napíšte „Logo soutěž“
Odmena (za každé 1 víťazné logo):
1000 Kč, tričko a taška NESEHNUTÍ. No a v neposlednom rade pocit, že vaša práca bude vytvárať vizuálnu identitu rešpektovanej sociálne ekologickej neziskovky a bude ju trvalo sprevádzať pri hájení ľudských a ekologických práv u nás i vo svete.
Spôsob hodnotenia:
Prihlásené práce budú zverejnené vo fotogalérií na našich stránkach. Z nich vyberie porota zložená z profesionálnych grafikov a grafičiek 5 najlepších prác, z ktorých si nakoniec členky a členovia NESEHNUTÍ zvolia víťaznú prácu.
Informácie o programe „Občanské oko“:
Cieľom programu je podporovať iniciatívy, aktívnych jedincov, prepojovať ich a posilovať ich lokálne kampane.Našim cieľom je podporiť účasť verejnosti na plánovaní a rozhodovaní o zámeroch a projektoch, ktoré môžu ovplyvniť životné prostredie. Program má verejnosť motivovať, uľahčiť im orientáciu v ich právach, tlačiť úrady k transparentnosti a spolupráci, zaujať média tak, aby o kauzách radi komunikovali s aktívnymi občanmi a občiankymi a kauzy vierohodne medializovali
Kľúčové slová:
účasť verejnosti, právo vedieť a podielať sa na rozhodovaní, občianske iniciatívy, aktívny občan, aktívna občianka, verejná správa, watchdog, sieťovanie, rozvoj komunity
Informácie o programe „Cesta iniciativy“:
Program venovaný zahraničiu má za cieľ podporovať rozvoj občianských iniciatív a ich aktivít smerujúcich k ochrane ľudských práv, životného prostredia, práv zvierat a watch-dogových aktivít vo vybraných regiónoch sveta. Výmenou skúseností chce program prispievať k tvorbe občianskej spoločnosti, posilovať ich práv a napomáhať spoločenským zmenám. V súčastnosti podporujeme vybrané projekty v Podnestersku, Abcházií a Gruzínsku.
Názov programu v ruštine: Путь инициативы
Názov programu v angličtine: The Initiative Way
kľúčové slová:
občianska spoločnosť, medzinárodná spolupráca, tvorba kampaní, občianska angažovanosť