Skip to main content

 Jak výstižně shrnul současnou situaci sociolog Aleš Burjanek: „Srdce Čechů láskou k jiným zde žijícím etnikům nehoří.“  Jak se na to dívají mladí? Je jejich pohled na cizince jiný a v čem? Proč se parta studentů a studentek rozhodla zpracovat psát o Islámu? Co si vlastně dnešní mladí myslí o multikulturalismu?

V pátek 15.6.2012 v 10.00 hodin v Café Práh proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Multikulti Challenge Accepted! Letošní druhý ročník soutěže zná své vítěze – stali se jimi studenti a studentky z Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc, kteří se zaměřili na islám. Na druhém místě se umístili studenti z téže školy, kteří zmapovali životní příběhy vietnamské menšiny v ČR. Na třetím místě skončil tým studentů a studentek ze Střední pedagogické školy v Boskovicích, kteří vytvořili návrh projektu na pomoc přistěhovaleckým rodinám z různých koutů Evropy.

Účastníci soutěže, studenti a studentky středních škol na Moravě, měli za úkol vytvořit volitelný výstup (ať už v podobě časopisu, blogu, eseje, videa nebo projektu), ve kterém vyjádří svůj vlastní postoj k otázkám cizinců v jejich městě, nebo vůbec multikulturalismus a soužití různých skupin vedle sebe. Během slavnostního vyhlášení proběhla prezentace vítězného díla autory s diskuzí. Poté studentům dala zpětnou vazbu odborná porota, jejíž členy jsou například žurnalista a pedagog na  FSS MU Mgr. Jakub Macek Ph.D., Mgr.Viktor Piorecký – odborník na vzdělávání z Úřadu vlády a šéfredaktor časopisu Přes a specializující se na Islám v ČR Tomáš Melichárek. Vyhlášení pak bylo zakončeno neformálním společným obědem v podobě vegetariánského rautu.

Koordinátorka projektu Mgr. Hana Skoumalová dodává: „Česká republika si stabilně drží pozici jednoho z nejméně tolerantních států svým postojem vůči cizincům. Z workshopů, které na školách provádíme je vidět, že mladá generace je na tom do jisté míry lépe, ale pořád je hodně co zlepšovat.“ Jedna ze soutěžících, Kristýna Růžičková, k tomu dodává:  „Ano, myslím si, že mladí lidé jsou tolerantnější vůči cizincům, a to z toho důvodu, že jsou dneska úplně jiné možnosti než třeba před 40 lety. Lidé cestují a poznávají svět už mnohem dřív než starší generace (teď samozřejmě nemluvím o komunistickém ČS, ale globálně).“

Soutěž proběhla jako vrcholná součást projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Společně k rozmanitosti“ organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopech otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší
studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu festivalu „Týden lidských práv“ na podzim v Brně budou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i časopis „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů publikována. (více http://multikulti-challenge.cz/).

Kontakty:

Hana Skoumalová, NESEHNUTÍ, tel. 724 588 833
Radka Vejrychová, NESEHNUTÍ, tel.774 664 495