Skip to main content
Tiskové zprávy

Soutěží proti předsudkům

NESEHNUTÍ uspořádalo 25.-27.3. vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol. Víkendu se zúčastnilo 15 studujících ze tří moravských škol. Studenti se dozvěděli základy mediální a žurnalistické práce, odhalovali stereotypy ve vytváření mediálního obrazu příchozích a besedovali s českým muslimem Lukášem Lhoťanem. Na konci víkendu vytvořili týmy a byla zahájena soutěž o nejlepší týmový studentský mediální výstup věnující se multikulturní problematice. Vyhlášení vítězů bude v červnu po rozhodnutí odborné poroty.

Ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka se ve dnech 25. – 27.03 uskutečnil zážitkově vzdělávací víkend, který byl zakončením první fáze projektu Multikulti Challenge: Accepted, jejímž obsahem byly vzdělávací workshopy na středních a základních školách. I přes onemocnění některých na poslední chvíli se víkendu zúčastnilo 15 studujících a několik vyučujících ze škol, které se do soutěže zapojily: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Gymnázium Boskovice a Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh.

Všichni absolvovali besedu s novinářem Mgr. Jakubem Mackem Ph.D. z Fakulty sociálních studií Brně, věnovanou možnostem vyjádření svého názoru pomocí médií, zvláště formou studentských časopisů a využitím nových médií. Pod dohledem Mashy Volynsky, zaměstnankyně organizace Člověk v tísni a odbornice na zobrazování cizinců v médiích, se studenti a studentky soustředili na způsoby, jakými se v českém tisku píše o cizincích a cizinkách a jaký obraz o nich média vytvářejí. Otevřenou debatu nad tématem Islám v ČR rozproudil praktikující český muslim Lukáš Lhoťan. Koordinátorka vzdělávacích aktivit Mgr. Radka Vejrychová průběh víkendu komentuje shrnutím: „Jako nejproblematičtější se stejně jak dospělé české populaci, tak i studentům a studentkám jeví téma Islámu. Proto jsem zvědavá, jak s tímto tématem naloží ve svých projektech“.

Na konci víkendu NESEHNUTÍ vyhlásilo soutěž. Během následujících 2 měsíců budou studenti samostatně tvořit své projekty, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu – ovšem založeného na osobní zkušenosti. Na začátku června proběhne vyhodnocení studentských prací, kterého se zúčastní odborná porota složená z profesionálních novinářů, akademiků a zástupců neziskového sektoru. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Skoumalová k tomu dodává: „Naším cílem je především práce studentů zpřístupnit široké veřejnosti, zviditelnit názory mladé generace, která bude mít v rukou další směřování české společnosti a příchozích v ní.“

Soutěž probíhá v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Bezpečí pro uprchlíky“ organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V rámci šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopů otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu festivalu „Týden lidských práv“ mohou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i vydávání časopisu „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů publikována.

Kontakt:
Boris Rafailov (NESEHNUTÍ), 605 239 579, boris.rafailov@nesehnuti.cz
Radka Vejrychová (NESEHNUTÍ), radka.vejrychova@nesehnuti.cz

více info: multikulti-challenge.cz