Skip to main content
Tiskové zprávy

Špičky české vědy přednáší studentům z Běloruska a České republiky

By 2006-12-07No Comments

Ve dnech 11. – 15. prosince proběhne v Brně Zimní škola Masarykovy univerzity. Je určena zejména běloruským studentům, kteří se ve své zemi zapojují do opozičních a prodemokratických iniciativ. Přednášky, semináře i veřejné diskuse jsou však otevřeny všem zájemcům. Mezi témata Zimní školy patří například problematika ekonomické transformace, otázky nezávislosti médií či beseda o politické pluralitě. Akce je realizována Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a občanským sdružením NESEHNUTÍ.

První den (11. prosince 2006) Zimní školy MU bude věnován tématu ekonomické transformace. O jejích kladech a záporech budou přednášet a diskutovat významní odborníci české ekonomické vědy – viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer či profesor Lubomír Mlčoch. „Názorový střet špičkových ekonomů se odehraje nad hodnocením průběhu transformace české ekonomiky. To běloruským účastníkům může pomoci v řešení situací, které nastanou po změně režimu v jejich zemi,“ říká spoluorganizátorka akce Kateřina Kobosilová.

Na problematiku vědy a její roli ve společnosti bude zaměřen následující den (12. prosinec 2006). Profesor Masarykovy univerzity Josef Šmajs a docent Univerzity Karlovy Ivan M. Havel nastíní možnost komunikace společenských a přírodních věd a dále společenské odpovědnosti současné vědy.

Středeční program Zimní školy (13. prosince 2006) se bude zabývat tématem nezávislosti médií v postkomunistických zemích a hodnotami spojenými s prací novináře. Diskusní přednáška, které se zúčastní Jana Lorencová (Česká televize), Jaroslav Spurný (Respekt), Václav Žák (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) a Jan Čulík (Britské listy), poskytne několik pohledů na transformaci a současnou kvalitu českých médií. Zajímavý rozměr diskusi přinese i host z britské stanice BBC. „Běloruští účastníci samozřejmě vědí, jakou roli hrají média v jejich zemi. Smyslem této části programu je poukázat i na nebezpečí spojená s fungováním mediální sféry v demokratických zemích,“ uvádí spoluorganizátor Bohuslav Binka.

Na otázku „Co znamená politická pluralita“ budou ve čtvrtek (14. prosince 2006) odpovídat zástupci politických stran a sdělovacích prostředků. Názorovou pestrost zajistí člen rady ČT Petr Uhl, novinářka Lidových novin Petruška Šustrová a europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf.

Poslední den bude věnován polemické přednášce na téma „Co potřebuje občanská společnost ke zdravému fungování“. Rozdílné názory na potřebnost občanské společnosti budou prezentovat senátor Petr Pithart, ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata, představitel Liberálního institutu Pavel Chalupníček a aktivista sdružení NESEHNUTÍ Milan Štefanec. „Přes represivní charakter Lukašenkova režimu je síť nezávislých občanských iniciativ v zemi velmi aktivní. Cílem diskuse je ukázat, že nejen politický útlak známý z Běloruska může být překážkou pro rozvoj občanské společnosti,“ podotýká k obsahu debaty Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Program Zimní školy MU nebude soustředěn pouze na tématické přednášky, semináře a polemické diskuse. Čeští i běloruští účastníci navštíví několik neziskových organizací (Amnesty International, Nový Prostor, NESEHNUTÍ) a seznámí se s fungováním institutu Veřejného ochránce práv. Navíc budou mít možnost připravit společné vzdělávací a výzkumné projekty. Běloruští studenti získají informace o možnostech dalšího studia na Masarykově univerzitě. Součástí Zimní školy bude i společná návštěva Divadla v 7 a půl.

Programu Zimní školy v Brně předcházela návštěva 15 vybraných českých vysokoškolských studentů v Bělorusku spojená s realizací drobných výzkumných záměrů. V rámci pobytu čeští studenti navštívili významné představitele běloruské opozice, nezávislé novináře a zástupce kulturních a občanských iniciativ. „Smyslem celého projektu Zimní školy bylo umožnit českým studentům přímý kontakt s běloruskou realitou a zároveň zprostředkovat běloruským studentům argumentovanou diskusi nad úspěchy i neúspěchy společenské transformace v ČR,“ říká Katarína Potfajová z NESEHNUTÍ.

Více informací:
Bohuslav Binka, Fakulta sociálních studií MU, tel.: 777 132 167 (e-mail: binka@fss.muni.cz)
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, tel.: 776 558 693 (e-mail: stefanec@centrum.cz)
Katarína Potfajová, NESEHNUTÍ, tel.: 776 651 340
kompletní program Týdne lidských práv (http://nesehnuti.cz/cz/ruzne/plakat.pdf)