Skip to main content

Program Občanské oko organizace NESEHNUTÍ se zúčastnil mezinárodního projektu Erasmus+ Together for the Climate: New Solutions and Innovations for Youth Climate Action (2020-3-CZ01-KA205-094142). Zveřejněná závěrečná zpráva vychází ze zjištění reprezentativního průzkumu a diskusí ve fokusních skupinách napříč zúčastněnými zeměmi.

Projekt společně realizovali partnerské organizace NESEHNUTÍ Brno, Jane Goodall Institute a Green Foundation a zúčastnily*i se ho mladí lidé a pracovnice*íci s mládeží z Česká, Slovenska a Rakouska.

Cílem spolupráce bylo vyvinout nový interaktivní nástroj na podporu mladých lidí, kteří plánují a realizují místní pro-klimatické skupinové aktivity, budují komunity a zlepšují se v dovednostech a komepetencích podstatných pro občanskou angažovanost.

Průzkum a diskuze zjišťovaly postoje mladých lidí v Rakousku, Česku a na Slovensku ke změně klimatu a k opatřením aplikovaným v této oblasti. Zkoumali jsme také mechanismy umožňující účast mladých lidí v místních aktivitách a překážky, které jí naopak brání. V neposlední řadě se výzkum zaměřil na popsání prostředků, zdrojů a nástrojů komunikace o změně klimatu, které byly poté využity v druhé části projektu Together for the Climate: New Solutions and Innovations for Youth Climate Action.

together_for_climate_banner

Závěrečná zpráva TOGETHER FOR CLIMATE: