Skip to main content

Již téměř 500 lidí poslalo přes 8 000 připomínky k rozsáhlé aktualizaci územního plánu Brna. Nelíbí se jim záměry radnice omezovat zeleň a umožnit rozsáhlejší výstavbu supermarketů. Lidé mají možnost do změn mluvit díky praktickému webu http://www.mampripominky.cz, který spustilo NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy.
Přestože radnice sama nepředložila občanům a občankám srozumitelné podklady a nedala možnost jednoduchého připomínkování, odpovídá lidem, že emailové připomínky nebude akceptovat.
Úřad upřednostňuje formální náležitosti před obsahem. Ale veřejnost se nemusí bát, že připomínky přes web jsou k ničemu. Nakonec o změnách územního plánu rozhodnou politici a ti si ve volebním roce budou muset velmi zvážit, jestli ignorovat hlasy stovek či tisíců lidí,“ komentuje úřednický přístup Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Magistrát lidem předložil složité podklady se zásadními změnami pro jejich život a hodlá je projednat na jediné besedě – 4. února v 17 hodin v jednacím sále Zastupitelstva města Brna.
Proto NESEHNUTÍ pořádá s podporou iniciativy Žít Brno debatu pro veřejnost. Proběhne v úterý 28. ledna v 17 hodin v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husové 14.
NESEHNUTÍ umožnilo připomínkovat územní plán již v minulosti. A výsledky se dostavily. Radnice na základě připomínek místních, městské části Brno-Ivanovice a NESEHNUTÍ vypustila navrženou plochu pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu.
Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ připomínkovat přes web nebo podáním na podatelnu magistrátu (Malinovského nám. 3) do 11. února.
Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon: 723 559 495, email: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, telefon: 731 181 990, email: hana.chalupska@nesehnuti.cz