Skip to main content

TZ NESEHNUTÍ, Brno, 29. 9. 2011

Brněnské hnutí NESEHNUTÍ se snaží prosazovat větší reflexi genderových témat (jako např. nerovné odměňování, domácí násilí, dopady vládních reforem na různé skupiny žen apod.) politickými stranami a vyšší zastoupení žen v politice. Nyní byla v rámci aktivit, kdy NESEHNUTÍ předkládá tato témata politikům a političkám, vypracována analýza internetových stránek politických stran.[1] Politické strany ve své internetové prezentaci na své členky často zapomínají a nejsou vidět ani v článcích, ani ve vizuální prezentaci.
Většina politických stran se veřejně vyjadřuje pro větší zastoupení žen ve vrcholové politice. To byl jeden z důvodů, proč se NESEHNUTÍ začalo zabývat reálnou prezentací žen političek jednotlivými stranami. Realita ale není tak jednoznačná. Například TOP09 a KSČM prezentují na svých webech jako hlavní grafický prvek obří hlavu svého předsedy. Rovněž ODS nabízí na úvodní stránce svého webu několik fotografií, které vesměs zachycují Petra Nečase. Jen na jedné se objevuje širší vedení ODS, tedy i Miroslava Němcová jako jediná žena v něm zastoupená.
Genderově korektní používání jazyka (tedy jazyka, který nezneviditelňuje ženy) může mít mnoho forem a není možné očekávat, že se politické strany budou v této oblasti řídit nejpřísnějšími pravidly. V mnoha případech se ale na stránkách objevují i nejasné a nelogické formulace, které zcela opomíjejí, že by politiku mohla dělat i žena. „Komunistická strana například používá sousloví ‚poslanec je členkou‘. Věci veřejné zase mají u dotazníku s Karolínou Peake zcela nelogicky uvedené tzv. lomítkové tvary (proč jsem spojil/la své jméno s VV). Nadužívání lomítek je velkou výtkou genderově korektnímu jazyku, tady je ale použito zcela zbytečně,“ objasňuje největší nedostatky Kristýna Rytířová, která se v NESEHNUTÍ zabývá reprezentací političek.
Poslední podstatný problém v prezentaci političek je jejich zapojení do odborné diskuze a jejich mediální zviditelnění. V sekcích, kde politici a političky zveřejňují své komentáře a postoje k jednotlivým tématům, nedosahuje ani u jedné politické strany počet příspěvků procentuálního zastoupení žen v parlamentu. Textů od političek tu najdeme mnohem méně než článků od jejich kolegů. „A podobná je i situace u mediálních výstupů političek. Rozhovory a komentáře od žen jsou značně méně zastoupené. Například strana TOP09 zveřejnila v letošním roce pouze 8 % textů od žen nebo rozhovorů s nimi. Přitom v Poslanecké sněmovně tvoří ženy 27 % všech zvolených,“ doplňuje Rytířová.
Zdá se, že političky potřebují s mediální prezentací svých politických názorů a stanovisek pomoci. Jako řešení se nabízí ženský mentoring, což je osvědčená metoda ze světa byznysu, kdy zkušení mentoři nebo mentorky předávají svým svěřenkyním znalosti a zkušenosti z vedoucích pozic a tím jim pomáhají uspět v prostředí téměř výhradně mužského vrcholového managementu. Tato metoda by mohla být úspěšná i u politických stran, kdyby muž politik v roli mentora pomáhal své kolegyni političce.
Kromě sledování webových stránek politických stran se NESEHNUTÍ před volbami také politiků a političek dotazovalo na podporu rovných příležitostí žen a mužů (http://zenskaprava.cz/predvolebni-sliby-politickych-stran/), po volbách se předsedů jednotlivých stran dotazovalo na formy podpory političek ve stranách (http://zenskaprava.cz/sledovani-politickych-stran/reakce-politiku-a-politicek/) a aktuálně sbírá podpisy (nyní je jich více než 600) pod otevřený dopis vládě, upozorňující na dopady vládních reforem na různé skupiny žen (http://zenskaprava.cz/otevrenydopis/). Veškeré informace k tomuto tématu najdete na webu http://zenskaprava.cz v sekci Politika.
Kontakty: Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, Kristýna Rytířová, NESEHNUTÍ, tel.: 733 261 643, Petra Havlíková, 732 854 435. zenskaprava@nesehnuti.cz


[1] Jednotlivé analýzy naleznete na adrese: http://zenskaprava.cz/sledovani-politickych-stran/sledovani-webovych-stranek-politickych-stran/