Skip to main content
Tiskové zprávy

Středoškolská soutěž proti předsudkům má svého vítěze

NESEHNUTÍ 11.06. 2011 oficiálně vyhlásilo vítěze 1. ročníku soutěže Multikulti Challenge: Accepted! Na základě rozhodnutí odborné poroty se jím stal tým studentek ze Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh se svým časopisem „Multikulti Zábřeh“, který zvítězil velmi těsně. Porota udělila i několik zvláštních cen za dílčí výkony.

V prostorech vzdělávacího centra Aleše Záveského, jedné z budov školského zařízení LIPKA, 11. 06. 2011 zveřejnilo NESEHNUTÍ a odborná porota oficiální výsledky 1. ročníku soutěže středoškolských studentských týmů, kterého se zúčastnily tři moravské školy: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Gymnázium Boskovice a Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh.

Během posledních 2 měsíců studenti a studentky samostatně vytvářeli své projekty, jejichž hlavním cílem bylo vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu. Mohli si zvolit jakoukoli formu zpracování soutěžního zadání. V soutěži se tak objevila povídka, osobité reflexe, blogy a dva kompletní autorské časopisy. „Jako lektorka workshopů jsem byla velmi mile překvapená, jak odvážně se s tématem soutěžní týmy popraly a že vydržely, nevzdaly to a dokázaly vytvořit tak zajímavá díla,“ komentuje vyhlášení výsledků Lenka Čapková, jedna z lektorek workshopů NESEHNUTÍ.

Na začátku června proběhlo vyhodnocení příspěvků pětičlennou odbornou porotou, kterou tvořili Věra Roubalová Kostlánová, vedoucí ženských multikulturních skupin v Inbázi Berkat v Praze, RNDr. Jiří Plocek, novinář družstevního listu Kulturní noviny a zaměstnanec Českého rozhlasu, Mgr. Jakub Macek, Ph.D., sociolog a odborný asistent na FSS MUNI věnující se žurnalistice a mediálním studím, Mgr. Klára Dobiášová, sociální pracovnice Diecézní charity Brno, dlouhodobě se věnující sociálním aspektům  multikulturní problematiky a Mgr. Radka Vejrychová, koordinátorka programu „Společně k rozmanitosti“, která zároveň koordinovala všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! a v porotě reprezentovala organizční tým NESEHNUTÍ.

Porota udělila zvláštní cenu Pavlíně Juračkové z boskovického gymnázia za autorsky zdařilou povídku, za nejzajímavější článek soutěže odměnila Romanu Červenkovou ze zlínského gymnázia a za originální zpracování časopisu zvlášť ocenila tvůrčí tým i.my.granti ze zlínského gymnázia. Za absolutního vítěze 1. ročníku soutěže porota zvolila tvůrčí tým studentek ze Zábřehu, když ocenila především obsahovou kvalitu jejich časopisu „Multikulti Zábřeh“. „Bylo to neuvěřitelně těžké hodnocení a dopadlo to opravdu velmi těsně, přičemž podotýkám, že jednotliví porotci hodnocení ostatních členů poroty neznali až do konce,“ komentuje hodnotící proces Radka Vejrychová.

Soutěž proběhla jako vrcholá součást projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Společně k rozmanitosti“ organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopech otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu festivalu „Týden lidských práv“ na podzim v Brně budou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i časopis „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů publikována.