Skip to main content
Tiskové zprávy

Tisíc podpisů proti rušení přechodů pro chodce

By 2003-09-177 září, 2020No Comments

Petici s tisícovkou podpisů proti rušení přechodů pro chodce předali dnes aktivisté sdružení NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Ekologové zároveň zorganizovali před budovou magistrátu na Kounicově ulici improvizovanou demonstraci, na které požadovali přehodnocení postupu, kterým se v Brně přechody pro chodce ruší.

Podpisy jsme sbírali především v okolí zrušených přechodů, takže většina je od občanů, kteří v jejich okolí bydlí nebo pracují. Příkladem mohou být podpisy získané u zrušeného přechodu na Hybešově ulici, kde se podepsala většina zaměstnanců lékárny nemocnice U Svaté Anny nebo přechod u Červeného kostela, kde jsme nejvíce podpisů získali od studentů okolních středních škol„, říká Mgr. Filip Fuchs, organizátor kampaně Přes ulici bezpečně a dodává: „Odbor dopravy zrušil do konce loňského roku přes sto přechodů v Brně, aniž by se namáhal zjistit si přesné údaje o tom, kolik chodců je využívá a kolik aut zde projíždí. Nestavíme se automaticky proti zrušení každého přechodu pro chodce, určitě existují takové, které by se zrušit daly. Ale vždy je zapotřebí nejdříve zjistit potřebné údaje a pak teprve rozhodovat.“ Na některých místech zrušených přechodů přitom průchod chodců i průjezd aut vysoce přesahuje čísla doporučovaná Centrem dopravního výzkumu (CDV – odborné pracoviště Ministerstva dopravy a spojů ČR) pro zřízení nového přechodu. Při počtu 50 chodců a průjezdu 200 aut za špičkovou hodinu je už možné o zřízení přechodu pro chodce uvažovat, při počtu 150 chodců a 300 aut je už jeho zřízení nezbytné. Vzhledem k tomu, že se k těmto měření neměl odbor dopravy, provedli je aktivisté NESEHNUTÍ v první zářijovém týdnu sami. Zrušené přechody přes ulici Hybešova a Leitnerova (u zadního vchodu do Nemocnice u Svaté Anny): průchod 190 chodců (Hybešova), 273 chodců (Leitnerova), průjezd 302 aut (3.9., 12:00-13:00). Zrušený přechod na nám. Míru (u ZŠ nám. Míru): průchod 118 chodců, průjezd 273 aut (4.9., 12:00-13:00). Zrušený přechod u Červeného kostela (Žerotínovo nám.): průchod 418 chodců, průjezd 569 aut (4.9., 13:00-14:00). NESEHNUTÍ prosazuje, aby ty zrušené přechody, na jejichž místech průchod chodců a průjezd aut překračují uvedená čísla, byly obnoveny. Druhou zásadní věcí, kterou NESEHNUTÍ odboru dopravy vytýká, je způsob, kterým více než polovinu přechodů pro chodce ruší. V případě 63 z nich se je rozhodl zrušit „neobnovením“, což znamená to, že budou na silnici do té doby, dokud samovolně nevymizí. „To ve svém důsledku přinese řadu nebezpečných situací, kdy nebude zcela jasné, zda je z části smazaný přechod stále platný, či ne – což mohou řidič a chodec hodnotit zcela rozdílně.“ , dodává Fuchs. Některými zrušenými přechody pro chodce se od léta zabývá také dopravní komise MČ Brno – střed. „Odbor dopravy nám zatím nebyl schopen podat informace o tom, jaké konkrétní údaje ho vedly ke zrušení řady přechodů v naší městské části. Přitom je evidentní, že na řadě těchto míst chodci stále přecházejí v hojném počtu – i když lepší termín by spíš byl „kličkují mezi auty“. Zrušením těchto přechodů se bohužel nic nevyřešilo – spíše naopak.“ poznamenává brněnská zastupitelka a členka dopravní komise MČ Brno – střed RNDr. Yvonna Gaillyová. Celou kauzu navíc od počátku provází zcela protichůdná vyjádření úředníků odboru dopravy MMB podávaná jak médiím, tak i občanům, kteří se o problematiku rušení přechodů pro chodce zajímají: „Některé přechody jsou na první pohled bez průzkumu zbytečné.“ (ing. Václav Rosol, úředník odboru dopravy v MFD z 27.6. 2002) „Každý případ posuzujeme samostatně, citlivě.“ (ing. Josef Buchta, úředník odboru dopravy v MFD ze 7. 11. 2002) „Ke kolizím chodců s auty dojít nemůže, protože dokud samy nevymizí pruhy na silnicích, budou u přechodů také pevné dopravní značky. Jakmile už nebude zebra zřetelná, odstraníme značky a přechod přestane existovat.“ (ing. Josef Buchta, úředník Odboru dopravy MMB v MFD 7.11. 2002) „Svislá dopravní značka označující přechod pro chodce není instalovaná u žádného přechodu určeného k „neobnovení“, protože tyto přechody jsou vesměs na bočních větvích křižovatek, kde uvedeného dopravního značení nebylo užito.“ (ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru dopravy MMB ve svém sdělení z 16.12. 2002)

Další informace: Mgr. Filip Fuchs – NESEHNUTÍ Brno (605239579) Vyjádření úředníků Odboru dopravy MMB získáte na tel. čísle 542 171 111 (JUDr. Prudil, ing. Rosol nebo ing. Buchta)