Skip to main content

Zástupci veřejnosti a odborníci*e dnes předali radním otevřené dopisy ohledně ochrany klimatu a zeleně

Tisková zpráva ze dne 8. 9. 2020  

Zástupkyně akademické obce, NESEHNUTÍ a Českého zahrádkářského svazu dnes v 8:30 vystoupily na jednání zastupitelstva města Brna, kde vyjádřily nesouhlas se stávající podobou Návrhu územního plánu. Apelovaly na odpovědné politiky a političky, aby rozhodli o akceptování jimi podaných připomínek a námitek, které bude město v nadcházejícím období vypořádávat, a aby se tak zasadili o zdravější, zelenější a udržitelné Brno, schopné snáze čelit klimatickým výzvám současnosti. 

Současně s vystoupením byl primátorce a zastupitelům města Brna předán otevřený dopis odborné veřejnosti s 2226 podpisy (online i fyzickými), který požaduje ochranu zahrádek a protestuje proti výstavbě na úkor zeleně. První náměstek Petr Hladík a radní pro územní plánování Filip Chvátal pak obdrželi otevřený dopis NESEHNUTÍ, jenž poukazuje na nedostatečnou ochranu klimatu, kterou by podle NESEHNUTÍ měl územní plán zajišťovat. Tento požadavek v rámci kampaně UdrŽITELNÉ Brno podpořilo 1046 signatářek*řů.

Otevřený dopis iniciovaný akademičkami*ky z Masarykovy univerzity již v červnu podpořilo 31 sociologů, ekonomů, biologů a dalších odborníků z řady akademických pracovišť po celé republice i v zahraničí. Vyjadřují v něm obavu, že území plán v navržené podobě ohrozí existenci většiny současných brněnských zahrádek. Dopis shrnuje odborné argumenty pro další rozvoj zahrádek ve velkých městech, jako je Brno. Patří k nim omezení dopadů klimatických změn, posílení potravinové bezpečnosti, sociální funkce a podpora biodiverzity. Návrh nového územního plánu jde podle odbornic*níků proti současným mezinárodním trendům. „Nový územní plán vychází z cílů flexibility, tedy snahy neplánovat vše do detailu, a kompaktnosti – tedy snahy nerozšiřovat zástavbu mimo současné hranice města. Oba cíle bohužel ohrožují přírodní složky města, včetně zahrádek. Nová podoba územního plánu jim přitom nezajišťuje dostatečnou ochranu,“ upozorňuje Naďa Johanisová z Masarykovy univerzity, iniciátorka otevřeného dopisu, který také podpořil Český zahrádkářský svaz. „Pro ochranu zahrádek v systému sídelní zeleně podali členové zahrádkářských organizací v Brně 16 věcně shodných připomínek, které podepsalo přes 9500 občanů, máme tedy 16 zástupců veřejnosti, kteří se budou účastnit jednání k územnímu plánu,“ doplnila Helena Vařejková za územní sdružení brněnských zahrádkářů.

Druhý otevřený dopis zveřejnilo NESEHNUTÍ na jaře 2020 v rámci kampaně Udržitelné Brno na podporu opatření k ochraně klimatu v územním plánu. Ta obsahují kromě ochrany zeleně například hospodaření s dešťovou vodou nebo podporu pěší a cyklistické dopravy. Dopis apeluje na prvního náměstka Petra Hladíka a radního pro územní plánování Filipa Chvátala, aby rozhodli o zanesení těchto opatření do nového územního plánu. “Návrhy zpracovali odborníci a odbornice z oblasti architektury, urbanismu a krajinářství. Petr Hladík a Filip Chvátal mají jedinečnou šanci prosadit do územního plánu moderní řešení, díky nimž se Brno postaví zodpovědně vůči klimatické krizi a zároveň bude příjemným místem pro život,” říká Barbora Kosinová, koordinátorka kampaně UdrŽITELNÉ Brno. K otevřenému dopisu  se připojilo také několik institucí, jako je Ekologický institut Veronica, Centrum experimentálního divadla – Terén, Husa na provázku, HaDivadlo a Tři ocásci. 

Příloha: 

Otevřený dopis odborné veřejnosti (obsahuje 1952 online podpisů, zbylé podpisy dostupné u N. Johanisové): Návrh brněnského územního plánu ohrožuje budoucnost zahrádek a další zeleně – otevřený dopis (nejen) odborné veřejnosti

Otevřený dopis za UdrŽITELNÉ Brno NESEHNUTÍ: www.udrzitelnebrno.cz

Kontakty:

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., iniciátorka otevřeného dopisu odborné veřejnosti, Fakulta sociálních studií MUNI, Brno, johaniso@fss.muni.cz, 773 130 658

Mgr. Barbora Kosinová, NESEHNUTÍ, barbora.kosinova@nesehnuti.cz, 606 193 707

Ing. arch. Helena Vařejková, předsedkyně Územního sdružení ČZS Brno-město, arch.varejkova@volny.cz,  603 728 571

RNDr. Petr Daněk, Ph.D., signatář otevřeného dopisu odborníků, Přírodovědecká fakulta MUNI, Brno, danek@sci.muni.cz, 608 049 607

RNDr. Petr Jehlička, Ph.D., signatář otevřeného dopisu odborníků, Open University UK/Etnologický ústav AV ČR,  Praha, jehlicka@eu.cas.cz,  723 622 953

Měníme společnost. S odvahou.

„Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica“