Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 8.září 2014

NESEHNUTÍ spolu s dalšími brněnskými iniciativami a jednotlivci chystají podání žaloby na kontroverzní Aktualizaci územního plánu Brna. Od 8. září získali prostřednictvím portálu www.dobrazaloba.cz. téměř cílovou částku na pokrytí zpracování žaloby. Kampaň bude ukončena 15. října 2014. Poslední z dárců a dárkyň namotivuje podpora brněnského výtvarníka TIMA.

Aktualizaci územního plánu schválilo stávající zastupitelstvo 17. června 2014. Obsahuje podle iniciativ řadu kontroverzních záměrů a změn, které umožňují zábory zeleně ve prospěch dopravy, zástavbu vnitrobloků či výstavbu výškových budov ve vilových čtvrtích či venkovské zástavbě okrajových částí města. Na pokrytí právních služeb spojených se zpracováním žaloby Aktualizace je třeba získat 400 000,- Kč.

“Fundrisingovou kampaň jsme spustili 8. září. Část prostředků jsme získali z grantů. Dále jsme oslovili všechny, kteří podali k Aktualizaci námitky či připomínky. Do dnešního dne nás podpořilo celkem 467 lidí. Podporu nám vyjádřili i podniky, které nám věnovali tržbu za nějaký konkrétní produkt – například kávu, pivo, fair trade růži nebo větrník. Do příští středy – 15. října 2014 – nám zbývá získat 22 752 Kč, “ komentuje průběh kampaně fundraisingový koordinátor Lukáš Likavčan z NESEHNUTÍ.

“Kampaň se rozhodl podpořit i brněnský výtvarník TIMO1. Jeho obraz získá ten, kdo v posledním týdnu kampaně pošle na dobrou žalobu nejvyšší částku. TIMO dlouhodobě komentuje dění nejen v Brně formou básniček či sloganů namalovaných ve veřejném prostoru,” představuje poslední příležitost k podpoře žaloby Hana Chalupská a pokračuje,”mezi dárci jsou jak obyvatelé a obyvatelky Brna, tak i Prahy nebo Zlína. Výše jednotlivých darů se pohybuje mezi 100,- až 10 000,- korunami, průměrný dar je 563 Kč.”

Občanské iniciativy i jednotlivci společně podají prostřednictvím právníků a právniček z organizace Frank Bold žalobu na Krajský soud v Brně koncem října. Je to poslední možnost, jak Aktualizaci zastavit.

Kontakty:

Hana Chalupská – koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ, 731 181 990

Lukáš Likavčan – koordinátor fundraisingové kampaně, NESEHNUTÍ, 778 018 785

Jiří Nezhyba – právník, Frank Bold, 775 154 073
1http://cs.wikipedia.org/wiki/Timo_%28v%C3%BDtvarn%C3%ADk%29

 
 
 
 
 
 
 
TIMO. znovupou-žiju- Akryl na plátně. 25x30cm.