Skip to main content

V ulicích Brna jsou k vidění cedule a transparenty, které upozorňují na blížící se schvalování Aktualizace Územního plánu. Odkazují na web mamlepsiplany.cz, z něhož mohou lidé odesílat zastupitelům a zastupitelkám svoje názory na předložené změny.

Jeden z transparentů je například na keřích lemujících evangelický „Červený kostel“ na Žerotínově náměstí. Na tomto místě Aktualizace počítá se přeřazením plochy zeleně do plochy dopravy, takže by v budoucnu bylo snazší přeměnit ji např. na parkoviště. Ohroženo je tak několik desítek stromů (včetně vzrostlých platanů) a travnatý porost o celkové ploše 1 800 m2. Podobného značení se dočkala např. i alej na Třídě Kpt. Jaroše.

Transparenty a cedule odkazují na stránku www.mamlepsiplany.cz, kterou připravilo NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy. Tato stránka upozorňuje na některé problémy schvalované aktualizace a umožňuje lidem odesílat zastupitelům a zastupitelkám názory na předložené změny. Ty mají být schváleny nebo zamítnuty již 17. června na jednání Zastupitelstva.

Aktualizace ohrožuje městskou zeleň také povolením staveb i v plochách zeleně a lesů či povolením parkování ve vnitroblocích, které dosud tvořily nezanedbatelnou část městských zelených ploch.

Zeleň plní ve městě řadů důležitých funkcí. Produkuje kyslík, snižuje množství hluku a prachu, udržuje vlhkost a snižuje teplotu ve městě. V západních zemích je považována za nedílnou součást veřejného prostoru. Schvalovaná Aktualizace Územního plánu ale ohrožuje tyto důležité plochy výstavbou parkovišť a dalších staveb,“ komentuje Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz