Skip to main content

Program Ženská práva jsou lidská práva připravil netradiční oslavu letošního Valentýna. Vydání zvláštního čísla časopisu Alarm speciálně k valentýnskému svátku. Nový časopis byl zároveň spojen s happeningem na brněnském Náměstí svobody, který se uskutečnil mezi dvanáctou a půl druhou hodinou odpoledne. Happening nabídnul kolemjdoucím netradiční pohled na svátek zamilovaných.
Hlavním cílem akce je podívat se na Valentýna trochu s nadsázkou. „Hodně lidí tento svátek z různých důvodů neslaví – nelíbí se jim, že byl do České republiky dovezen z Ameriky nebo neradi dokazují lásku na povel. Rozhodly jsme se proto podívat se na všechna valentýnská klišé s humorem,“ vysvětluje smysl akce Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.
Časopis na Náměstí svobody rozdávala skupina dobrovolnic ve valentýnských kostýmech za zvuku sladkobolných zamilovaných písní náhodným kolemjdoucím. Těch se ptaly, co si na Valentýna plánují obléknout či co uvaří partnerovi ke slavnostní večeři. V časopise pak čtenáři a čtenářky našli recesistický pohled na mainstreamové časopisy pro ženy, které nabízejí stereotypní pohled na lásku a vztahy. Například v rubrice časopisu „Vyzkoušely jsme za vás“ redaktorky nabízejí čtenářkám jedinou cestu, jak vyhovět v naší společnosti silnému mýtu krásy: kompletní transplantaci obličeje. Další rubriky reagují na stereotypní pohled na mužství a ženství, například recepty boří mýtus ženy, od které se očekává příprava teplé večeře.
Cílem akce bylo rovněž netradiční formou upozornit na další aktivity NESEHNUTÍ a přilákat k nim širokou veřejnost. Jedná se na například o aktivity zaměřené na sexismus v reklamě. „Kdo bude chtít, může se jen pobavit nad valentýnskými články, kdo bude chtít vědět, co za tím vším je, vyhledá si naše webové stránky,“ objasňuje Petra Havlíková z NESEHNUTÍ.
Kontakty:
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, Petra Havlíková, 732 854 435.
e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz
www.zenskaprava.cz

Online verze časopisu.

 
O programu Ženská práva jsou lidská práva:
Program je zaměřen na snahu o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované aktivity tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.