Skip to main content

Zítra budou brněnští zastupitelé a zastupitelky hlasovat o změně územního plánu, která má otevřít do Brna cestu distribučnímu centru Amazon. NESEHNUTÍ však varuje zastupitele a zastupitelky před zbrklým schválením. Podle právní analýzy může být účelová změna v rozporu se zákony. Byla totiž vyňata z kontroverzní „Aktualizace Územního plánu města Brna“ a nemá náležitosti dle stavebního zákona.

Ze základních závěrů analýzy vypracované Advokátní kanceláří Šikola a partneři, členem konsorcia Frank Bold, vyplývá, že:

– nutnost projednat vyňatou změnu musí být natolik důležitá, aby mohla potlačit princip komplexnosti uplatňovaný v rámci pořizování změny územního plánu, projednat změnu rychleji proto nemá opodstatnění, když celá Aktualizace územního plánu bude na zastupitelstvu řešena již za měsíc

postup magistrátu by mohl být v rozporu s hospodárným využíváním veřejných prostředků (rozdělení Aktualizace územního plánu a dvojí projednávání měsíc po sobě znamená zbytečně vyšší náklady placené z daní)

– vyňatá změna musí projít řádným procesem schvalování změny územního plánu – tedy přijetí nového opatření obecné povahy, k němuž se budou moci vyjádřit dotčené úřady, veřejnost a další.

Hana Chalupská z NESEHNUTÍ řekla:

Účelová změna územního plánu pro Amazon nemá projednané zadání a nebyla samostatně hodnocena. Proto panuje riziko, že bude později soudem označena za nezákonnou a dodatečně zrušena.“

Dvojí projednávání je finančně nákladné a zbytečným výdajům by mohlo být zabráněno právě jedním komplexním projednáním, které chce radnice udělat za pouhý měsíc.“

Účelové schvalování změny pro Amazon je jen jeden z řady problémů, se kterými se proces aktualizace územního plánu po celou dobu potýká. Radnice dodává co nezmatenější podklady a informování veřejnosti omezuje, jak jen to jde. Proto budeme opět informovat o možnostech, jak se do rozhodování zapojit. Lidé mohou zanechat svůj email na webu www.mamlepsiplany.cz, včas je upozorníme.“

Celá Aktualizace Územního plánu města Brna byla veřejně kritizována neboť v ní radnice upřednostňuje výstavbu dalších hypermarketů na úkor zeleně. Připomínky zaslalo přes 5 000 lidí. Magistrát nyní připravuje finální návrh, o němž bude pravděpodobně již za měsíc hlasovat brněnské zastupitelstvo.

Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz
Eliška Bartošová, Frank Bold, telefon 734 440 603, email eliska.bartosova@frankboldlegal.com