Skip to main content

Interaktivní výstava o těle, vztazích a sexu

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 17:00 se uskuteční v prostorách FAVU na ulici Údolní 53 výstava Udělej si to po svým zaměřená na témata partnerských vztahů, těla a sexualit, která je přibližuje interaktivním způsobem mladým lidem. Pro novináře je výstava otevřena od 16:00, kdy se uskuteční komentovaná prohlídka a představení interaktivních stanovišť.

Výstava vychází z témat, která byla během našeho působení identifikována jako klíčová pro mladé lidi a k nimž není dostatek relevantních a pravdivých zdrojů. Udělej si to po svým je snahou tuto skutečnost napravit a vybavit mladé lidi informacemi, které jim pomohou lépe navazovat a udržovat vlastní partnerské vztahy. Sexuální výchova je organizací NESEHNUTÍ chápána jako prevence domácího násilí, šikany a dalších typů násilí na ženách a mužích, stejně jako možnost jak uvést na pravou míru fenomény, s nimiž se mladí lidé tak jako tak setkávají v širším kontextu partnerských vztahů.

To podporuje i vyjádření dobrovolnice Terezy Daňkové, která se na vývoji a realizaci výstavy podílela: Výstava Udělej si to po svým podle mého názoru otevírá velmi důležitá témata ve společnosti, a to především pro mladé lidi. Je na čase zbořit mýty a zažitá tabu týkající se sexu, sexuality či menstruace a začít o nich mluvit otevřeně a beze studu! Podobně se vyjádřila i druhá z dobrovolnic Anna Medovičová Vzdělávání mladých lidí o sexu, partnerských vztazích a sebe samých je podle mě velmi důležité, proto jsem ráda, že jsem se přípravy výstavy mohla zúčastnit.

Udělej si to po svým pokrývá tato témata a potřeby mladých lidí inovativním a interaktivním způsobem, který umožňuje leckdy intimní a složité otázky chápat s nadhledem a beze studu, zato v celospolečenském kontextu a s důrazem na individualitu každého člověka.

Výstava se uskuteční v rámci projektu Schools of Equality ve spolupráci s Ateliérem tělového designu FAVU. Evaluátorkou výstavy je Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje výzkumu sexuální výchovy a tématu partnerských vztahů v prostředí škol a vzdělávání. Pro studující středních škol a gymnázií je výstava otevřena v předem domluvených termínech v předchozích dnech pro zajištění soukromí a bezpečného prostoru.

udelej_si_to_po_svym_plakat

Příloha:udelej_si_to_po_svym_plakat

Kontakt:

Eva Čivrná, koordinátorka, eva.civrna@nesehnuti.cz

Eva Bartáková, koordinátorka, eva@nesehnuti.cz