Skip to main content
Tiskové zprávy

„Ukončete urážlivou reklamní kampaň“, rozhodla Rada pro reklamu

By 2009-07-14No Comments

NESEHNUTÍ uspělo se svým podnětem adresovaným Radě pro reklamu. Rada pro reklamu potvrdila názor NESEHNUTÍ na reklamu brněnské zastavárny a označila ji za neetickou a majiteli doporučila její stažení. Svým rozhodnutím tak podpořila kampaň NESEHNUTÍ „Proti sexismu v ulicích“, jejímž cílem je upozornit na sexistické zobrazování žen a mužů v reklamách umístěných ve veřejném prostoru, které prostřednictvím genderových stereotypů působí diskriminačně.
Reklam brněnské zastavárny si NESEHNUTÍ všimlo hned na počátku své kampaně „Proti sexismu v ulicích“. Na jejich reklamách jsou zobrazovány nahé či polonahé ženy, aniž by to jakkoliv souviselo s propagovanou činností firmy. NESEHNUTÍ na reklamy reagovalo dopisem firmě, několika happeningy a následně právě kontaktováním Rady pro reklamu. „Zastavárna využívá k propagaci nahá těla žen, která nijak nesouvisejí se zaměřením této firmy a službami, které nabízí. Vnímáme to jako bezdůvodné využívání nahého ženského těla a z tohoto důvodu vnímáme reklamy této firmy jako neetické a urážlivé“, vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. Rada pro reklamu (její Arbitrážní komise) rozhodla následovně: reklama je neetická. „Ve shodě se všemi předchozími rozhodnutími v obdobných kauzách trvá Arbitrážní komise konzistentně na principu přijatelnosti nahoty pouze v kontextu a relevanci k produktu, který je předmětem této komunikace. Jiné použití nahoty je urážlivé a velmi pravděpodobně vyprovokuje stížnosti, které i v tomto případě Arbitrážní komise řeší. Reklama je v kolizi se základními požadavky na etiku. Arbitrážní komise prohlásila reklamu za závadnou a doporučuje zadavateli reklamní kampaň ukončit“, objevilo se ve vyjádření Rady pro reklamu zaslaném NESEHNUTÍ i dané zastavárně.
Rozhodnutí Rady pro reklamu ukazuje, že je možné z pozice běžného občana/ky ovlivňovat své okolí a nenechat si vše líbit. Proto také NESEHNUTÍ zahájilo soutěž o Sexistické prasátečko, tedy o nejvíce sexistickou reklamu v našem okolí, kam občané a občanky mohou nominovat reklamy, které je urážejí a nelíbí se jim. Došlé reklamy jsou zveřejňovány na webových stránkách http://zenskaprava.ecn.cz//?page=277&call=T%E9mata?=cs. Na některé reklamy posílají lidé tipy opakovaně. Sexistické reklamy nevadí pouze ženám, ale také mužům, kteří často posílají tipy do soutěže. Hlasování o nominovaných reklamách bude probíhat od září na webu www.zenskaprava.ecn.cz a zakončeno bude závěrečným slavnostním vyhlášením. Tipy na reklamy je možno do konce srpna zasílat na e-mail zenskaprava(@)nesehnuti.cz . Lidé, kteří si reklam kolem sebe všímají, mohou na slavnostním večeru získat také ocenění pro toho, kdo nominuje reklamu, která v soutěži „zvítězí“.
Kampaň „Proti sexismu v ulicích“ upozorňuje na zjednodušující pojímání rolí žen a mužů a využívání těla jako objektu k upoutání pozornosti bez ohledu na chybějící souvislost s propagovaným výrobkem. Se stereotypními reklamami se setkáváme v televizi či novinách, ale výrazným způsobem zasahují také do našeho každodenního životního prostoru prostřednictvím billboardů a pouliční reklamy. „Veřejný prostor se tak stává výkladní skříní sexismu, přitom je to právě veřejný prostor, v němž se pohybujeme všichni a všechny a svou přítomností v něm ho zároveň můžeme přetvářet“, vysvětluje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ. „Prvním krokem, jak vystupovat proti sexismu je na něj poukázat. Zaměříli jsme se proto na monitoring problematických reklam. Nestačí však o sexismu jen psát a mluvit, ale je nutné aktivně se sexistické reklamě postavit – prostřednictvím posunutí a změny významů kritizovaných reklam“, doplňuje. Z tohoto důvodu kampaň NESEHNUTÍ volí hravé happeningové akce upozorňující na reklamy a měnící jejich významy vtipnou reakcí na slogany na billboardech. V příštích měsících jsou v rámci kampaně naplánovány hravé mediální akce pro veřejnost a výstava mladých umělců/kyň jako reakce na neorginální sexistické reklamy, chytající se pouze nahoty či mužů a žen ve stereotypních rolích ve snaze upozornit na svou firmu či výrobek.
Více informací :
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Příloha :
Rozhodnutí Rady pro reklamu