Skip to main content
Tiskové zprávy

„Ukončete urážlivou reklamní kampaň“, rozhodla Rada pro reklamu

NESEHNUTÍ uspělo se svým podnětem adresovaným Radě pro reklamu. Rada pro reklamu potvrdila názor NESEHNUTÍ na reklamu brněnské zastavárny a označila ji za neetickou a majiteli doporučila její stažení. Svým rozhodnutím tak podpořila kampaň NESEHNUTÍ „Proti sexismu v ulicích“, jejímž cílem je upozornit na sexistické zobrazování žen a mužů v reklamách umístěných ve veřejném prostoru, které prostřednictvím genderových stereotypů působí diskriminačně.
Reklam brněnské zastavárny si NESEHNUTÍ všimlo hned na počátku své kampaně „Proti sexismu v ulicích“. Na jejich reklamách jsou zobrazovány nahé či polonahé ženy, aniž by to jakkoliv souviselo s propagovanou činností firmy. NESEHNUTÍ na reklamy reagovalo dopisem firmě, několika happeningy a následně právě kontaktováním Rady pro reklamu. „Zastavárna využívá k propagaci nahá těla žen, která nijak nesouvisejí se zaměřením této firmy a službami, které nabízí. Vnímáme to jako bezdůvodné využívání nahého ženského těla a z tohoto důvodu vnímáme reklamy této firmy jako neetické a urážlivé“, vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. Rada pro reklamu (její Arbitrážní komise) rozhodla následovně: reklama je neetická. „Ve shodě se všemi předchozími rozhodnutími v obdobných kauzách trvá Arbitrážní komise konzistentně na principu přijatelnosti nahoty pouze v kontextu a relevanci k produktu, který je předmětem této komunikace. Jiné použití nahoty je urážlivé a velmi pravděpodobně vyprovokuje stížnosti, které i v tomto případě Arbitrážní komise řeší. Reklama je v kolizi se základními požadavky na etiku. Arbitrážní komise prohlásila reklamu za závadnou a doporučuje zadavateli reklamní kampaň ukončit“, objevilo se ve vyjádření Rady pro reklamu zaslaném NESEHNUTÍ i dané zastavárně.
Rozhodnutí Rady pro reklamu ukazuje, že je možné z pozice běžného občana/ky ovlivňovat své okolí a nenechat si vše líbit. Proto také NESEHNUTÍ zahájilo soutěž o Sexistické prasátečko, tedy o nejvíce sexistickou reklamu v našem okolí, kam občané a občanky mohou nominovat reklamy, které je urážejí a nelíbí se jim. Došlé reklamy jsou zveřejňovány na webových stránkách http://zenskaprava.ecn.cz//?page=277&call=T%E9mata?=cs. Na některé reklamy posílají lidé tipy opakovaně. Sexistické reklamy nevadí pouze ženám, ale také mužům, kteří často posílají tipy do soutěže. Hlasování o nominovaných reklamách bude probíhat od září na webu www.zenskaprava.ecn.cz a zakončeno bude závěrečným slavnostním vyhlášením. Tipy na reklamy je možno do konce srpna zasílat na e-mail zenskaprava(@)nesehnuti.cz . Lidé, kteří si reklam kolem sebe všímají, mohou na slavnostním večeru získat také ocenění pro toho, kdo nominuje reklamu, která v soutěži „zvítězí“.
Kampaň „Proti sexismu v ulicích“ upozorňuje na zjednodušující pojímání rolí žen a mužů a využívání těla jako objektu k upoutání pozornosti bez ohledu na chybějící souvislost s propagovaným výrobkem. Se stereotypními reklamami se setkáváme v televizi či novinách, ale výrazným způsobem zasahují také do našeho každodenního životního prostoru prostřednictvím billboardů a pouliční reklamy. „Veřejný prostor se tak stává výkladní skříní sexismu, přitom je to právě veřejný prostor, v němž se pohybujeme všichni a všechny a svou přítomností v něm ho zároveň můžeme přetvářet“, vysvětluje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ. „Prvním krokem, jak vystupovat proti sexismu je na něj poukázat. Zaměříli jsme se proto na monitoring problematických reklam. Nestačí však o sexismu jen psát a mluvit, ale je nutné aktivně se sexistické reklamě postavit – prostřednictvím posunutí a změny významů kritizovaných reklam“, doplňuje. Z tohoto důvodu kampaň NESEHNUTÍ volí hravé happeningové akce upozorňující na reklamy a měnící jejich významy vtipnou reakcí na slogany na billboardech. V příštích měsících jsou v rámci kampaně naplánovány hravé mediální akce pro veřejnost a výstava mladých umělců/kyň jako reakce na neorginální sexistické reklamy, chytající se pouze nahoty či mužů a žen ve stereotypních rolích ve snaze upozornit na svou firmu či výrobek.
Více informací :
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Příloha :
Rozhodnutí Rady pro reklamu