Skip to main content

NESEHNUTÍ podporuje ekologicky orientované kampaně na jihu Ukrajiny

Tisková zpráva ze dne 26. srpna 2021

Ochrana cenných stepí a luk, důraz na kvalitu zemědělské produkce nebo boj proti znečišťování řek. Právě taková ekologická témata řeší na jihu Ukrajiny občanské iniciativy, které začalo v první polovině letošního roku NESEHNUTÍ podporovat. Organizace také nadále pomáhá tamním kampaním na ochranu lidí před negativními dopady těžby uranu a na ochranu klimatu. Kromě finanční podpory využívají ukrajinské iniciativy také české vědomosti a zkušenosti.

Mezi iniciativy, které NESEHNUTÍ podporuje už delší dobu, patří například Flora. „Organizace se v Kirovohradské oblasti zasazuje o ochranu lidí před ionizujícím zářením spojeným s rozsáhlou těžbou uranu, které má za následek zvýšený výskyt onkologických onemocnění. Nově se v lokalitě navíc diskutuje možnost ukončení těžby. I k tomu může Česko nabídnout užitečné zkušenosti – s následky těžby loužením se u nás totiž potýkáme dodnes,“ popisuje činnost iniciativy Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Další iniciativou, kterou NESEHNUTÍ podporuje malými peněžními granty, školeními nebo přípravou konzultací, je Ukrajinská skupina pro ochranu přírody. Organizace úspěšně upozorňuje na nebezpečí spojené s projektem vodního díla E40, které má pro spojit Baltské a Černé moře. Jeho výstavba totiž může narušit radioaktivní sedimenty v řece Pripjať v černobylské zóně. Radioaktivita se pak může přes Ukrajinu rozšířit až do Černého moře. „Vodní dílo E40 trochu připomíná kanál Dunaj-Odra-Labe. Je to megalomanská stavba s řadou rizik pro životní prostředí, do které se dá spláchnout spousta peněz z veřejných rozpočtů,“ komentuje sarkasticky plán projektantů Pavla Hofmeisterová z NESEHNUTÍ.

Iniciativa také chrání stepi a louky na jihu Ukrajiny, které jsou domovem řady cenných druhů rostlin a živočichů. Tyto lokality čelí tlaku zemědělských společností, které vzácné biotopy nelegálně zabírají a likvidují. Další iniciativy, kterým NESEHNUTÍ vyjádřilo podporu, se zaměřují na zlepšení kontroly obsahu pesticidů a dusičnanů v potravinách nebo na omezení znečištění řek Južnyj Bug a Inhul, které ničí nekontrolované výpustě
z kanalizace města Mykolajiv.

Důkazem, že podpora NESEHNUTÍ může vést ke skutečné změně, je nedávný úspěch organizace Mykolajiv – město slunce. Její členky a členové přesvědčili vedení města o důležitosti snižování emisí skleníkových plynů. Město se následně zavázalo přejít do roku 2050 na 100% obnovitelné zdroje. „Takový cíl může Mykolajivu závidět leckteré české město. Dalším nezbytným a náročným krokem ale bude tvorba plánu, po kterém Mykolajiv na cestu k uhlíkové neutralitě vykročí,“ popisuje Hyťha.

V podpoře ukrajinských iniciativ nezastavila NESEHNUTÍ ani omezení spojená s nemocí Covid-19. „S členy a členkami jsme se setkávali za dodržování přísných bezpečnostních pravidel. A až když nebyla žádná jiná cesta, přesunuli jsme se do online prostředí,“ shrnuje současnou situaci Hofmeisterová.

NESEHNUTÍ působí v Ukrajině od roku 2014, kdy zde začalo podporovat nezávislou žurnalistiku. Od roku 2015 členové organizace systematicky spolupracují s iniciativami z odlehlých regionů na jihu země, které svými aktivitami pomáhají měnit Ukrajinu ve funkční demokratickou a občanskou společnost. Aktivity NESEHNUTÍ v Ukrajině podporují prostředky Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Kontakty:

Martin Hyťha
Cesta Iniciativy NESEHNUTÍ, martin@nesehnuti.cz
Marek Hadrbolec,
Koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ, marekh@nesehnuti.cz

Odkazy: 

Podrobnější informace o občanských iniciativách, které NESEHNUTÍ podporuje v zahraničí:  https://cestainiciativy.cz/kde-jsme-pomohli/