Skip to main content

Účastníci desáté brněnské cyklojízdy dnes podpořili požadavek na výstavbu cyklistických stezek v centru města. Aby upozornili, že Brno, které chce být moderním univerzitním městem, paradoxně nemá v historickém středu ani metr cyklostezky, projeli dnes na kolech právě místy, kde cyklostezky nejvíce chybí. V petici, kterou cyklisté zašlou primátorovi, žádají, aby zahájil přípravu projektů, které zlepší podmínky pro cyklodopravu v centru města. Primátorovy kroky pak hodlají za rok u příležitosti další cyklojízdy vyhodnotit.

Cyklodoprava, je podle řady průzkumů nejrychlejší, nejlevnější a nejekologičtější způsob cestování uvnitř města. V řadě zahraničních měst se podílí na vnitroměstské dopravě 7-10%, a to i v metropolích s podobným terénem jako je Brno, např. Ve Vídni, Grazu či Curychu.

V Brně cyklodoprava dlouhodobě nemá dostatečnou podporu. Aby stávající síť cyklistických stezek mohla efektivně sloužit Brňanům, musí být vytýčeny trasy, které cyklistům umožní bezpečný pohyb středem města. Bez těchto tras je zatím cesta na kole v centru Brna nebezpečná. Proto Brňané, včetně tisíců studentů, raději volí jiné způsoby dopravy do zaměstnání, školy či na úřady.

V centru také často chybí další důležité vybavení pro cyklisty – místa pro bezpečné odložení kol. Proto účastníci cyklojízdy žádají primátora, aby zajistil, že při přípravě velkých staveb pro veřejnost bude na toto vybavení pamatováno.

Desátý ročník brněnské cyklojízdy společně uspořádaly brněnské ekologické organizace: Děti Země, Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ, Klub Bicybo a Občané Brna proti R43.

Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, říká: „Chce-li být Brno moderním univerzitním městem, musí mladým lidem nabídnout možnost rychlé a levné dopravy. Bez cyklostezek v centru města je stávající brněnská síť cyklotras nefunkční. Cesta do centra je nebezpečná a řadu lidí od používání kola odrazuje.

Jiří Jedlička z Klubu Bicybo dodává: “Již nejméně 4 roky má vedení města hotovou studii vhodného umístění a typu stojanů pro kola v centru Brna. Situace se však stále nezlepšila. Pro rozvoj cyklistické dopravy je nezbytné dát lidem možnost bezpečně odstavit kolo v cíli své cesty, a ten většinou leží v centru města.

Bližší informace:

Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, tel: 732 565 042, martin.ander@hnutiduha.cz

Jiří Jedlička, Klub Bicybo, tel: 608 271 369, bicybo@volny.cz