Skip to main content
Tiskové zprávy

Uprchlíci se projeli i parníkem

By 2004-06-137 září, 2020No Comments

V neděli 13. června 2004 se uskutečnila další z pravidelných akcí pro obyvatele uprchlických táborů Zástavka u Brna a Zbýšov. Více než 60 uprchlíků se zúčastnilo celodenního výletu do Brna pro rodiny s dětmi. Součástí připraveného programu byla návštěva Staré radnice a výstup na vyhlídkovou věž, poté výlet na Brněnskou přehradu a jízda parníkem. Pod hradem Veveří byl pro účastníky a účastnice připraven odpolední piknik a série her a soutěží. Akci připravila o. s. NESEHNUTÍ a Amnesty International a s jejím financováním pomohly příspěvky od občanů i sponzorské dary.

Na podzim roku 2003 se organizace Amnesty International (AI) a NESEHNUTÍ začaly zabývat případem skupiny šesti desítek čečenských uprchlíků, kterým český stát zastavil azylové řízení a udělil jim správní vyhoštění. Ve snaze zabránit vrácení čečenských běženců zpět do země, kde jsou ohroženy jejich životy, iniciovaly obě organizace celorepublikovou kampaň nazvanou „Bezpečí pro uprchlíky”. „Příjemně nás překvapila velká míra solidarity u veřejnosti s těžkým osudem Čečenců. Díky ní se povedlo dosáhnout toho, že český stát nezačal s vyhošťováním uprchlíků”, říká o odezvě kampaně její koordinátor Jiří Koželouh. „Na rozdíl od veřejnosti však zodpovědné úřady odmítly situaci čečenských běženců řešit systémově a jen vyčkávaly, až uprchlíci z republiky zmizí. A není divu, že tak většina uprchlíků skutečně udělala a ještě před vstupem ČR do EU odešla – většinou nelegálně – do Německa či Rakouska a požádala zde – často úspěšně – o azyl”, doplňuje jej Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Hromadný odchod řady uprchlíků před vstupem ČR do EU je reakcí na platnost tzv. Dublinské smlouvy, která stanovuje, že uprchlík může požádat o azyl pouze v jedné zemi EU a v případě, že mu tato žádost bude zamítnuta, je toto zamítnutí platné pro všechny země EU. Vzhledem k tomu, že pouze necelá 2% všech žádostí o azyl v ČR končí jeho udělením, snažila se většina uprchlíků požádat o azyl v zemích západní Evropy, kde toto procento je řádově vyšší.

„Naše aktivity na pomoc uprchlíků však neskončily odchodem větší části Čečenců z ČR. Stále je tu dost uprchlíků jiných národností – Dagestánci, Ingušové, Arméni, kteří se také musí nějak vyrovnat se ztrátou svého domova a dlouhodobým pobytem v uprchlických zařízeních” dodává k aktivitám občanských sdružení Kristýna Pešáková z Amnesty International. Vysvětluje tak důvody toho, proč obě sdružení uspořádala již sérii akcí, jejichž cílem je nabídnout možnost smysluplného trávení volného času pro uprchlické děti i jejich rodiče. Do dnešního dne AI a NESEHNUTÍ zorganizovaly pro obyvatele uprchlických táborů výlet do CHKO Litovelské Pomoraví, stopovací výlet v okolí Zastávky u Brna, maškarní ples v uprchlickém táboře, několik víkendů her a soutěží v táboře, výjezdy do plaveckého bazénu v Brně, návštěvu divadelního představení ve Vyškově ad. Velký zájem o tyto akce dokazuje jejich potřebnost. „Na pořádání všech těchto akcí se v současnosti podílí asi dvacítka našich dobrovolníků a dobrovolnic. S financováním programů pro uprchlíky nám významně pomáhají naši přispěvatelé a přispěvatelky, jenž tuto činnost nezištně podporují”, říká Milan Štefanec. Upozorňuje tak na skutečnost, že obě organizace založily tzv. Transparentní účet, na který mohou občané posílat své příspěvky na volnočasové aktivity pro uprchlíky a zároveň mohou na internetové stránce kontrolovat vynakládání těchto finančních prostředků. Od začátku roku na tento účet veřejnost přispěla částkou přesahující dvacet tisíc korun.

Pomoc uprchlíkům poskytují formou sponzorských darů i některé právnické osoby. Vyškovské divadlo zajistilo volný vstup na dětské divadelní představení, Středisko ekologické výchovy Sluňákov zajistilo bezplatné ubytování a stravu v CHKO Litovelské Pomoraví, Dopravní podnik města Brna poskytnul výraznou slevu na projížďku parníkem, divadlo Radost chystá sponzorské vystoupení pro uprchlické děti. Příspěvek poskytla i brněnská Nadace Partnerství a pražská Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Více informací:
Milan Štefanec (605 239 579)
Jiří Koželouh (723 559 495)