Skip to main content

Dnes se uskutečnil výlet několika uprchlických rodin do brněnského Domu ekologické výchovy Lipka. Pro děti zde byl připraven zajímavý program s přírodovědnými hrami, do kterých se mohli zapojit i dospělí. Děti se také setkali se svými tuzemskými vrstevníky. Výlet uspořádaný NESEHNUTÍm a Lipkou byl součástí volnočasových aktivit pro uprchlíky s cílem oživit jejich stresující čekání na rozhodnutí českých úřadů o azylu. Akce také přibližují problémy uprchlíků veřejnosti.

Rodiny uprchlíků žádající v České republice o azyl nemají velký výběr v zaplnění svého volného času. Většinou se nacházejí ve špatné finanční situaci, nemají přehled o dění v ČR a navíc musejí čelit nevoli a předsudkům ze strany většinové populace. Tuto situaci se snaží řešit jak Správa uprchlických zařízení, tak nevládní organizace. „Cílem našich aktivit je zpestřit jim jednotvárné a nejisté čekání a podpořit rozvíjení jejich dovedností a sociálních kontaktů,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Proto také dobrovolníci a dobrovolnice NESEHNUTÍ využili nabídky a uspořádali výlet do Lipky, která připravila program na místě. V sobotu 19. února kolem 10 hodiny dorazila necelá dvacítka dětí a rodičů do Brna. Na Lipce (Lipová 20) je v 10.30 uvítala pohádka o lesních skřítcích. Poté se pomocí her děti seznámily s životem stromů, společně se skřítkem vymyslely, jak stromy chránit, a s rodiči a pracovníky Lipky si vyrobily recyklovaný papír ze starých novin. Další část programu byla zaměřena na stopy lesních zvířat. Lipka se podobnými programy aktivně podílí na školní i mimoškolní ekologické výchově a vzdělávání zejména v jihomoravském kraji. „Posláním Lipky je přispívat k osvojování ohleduplnějších a odpovědnějších postojů lidí k přírodě a inspirovat je k trvalému zájmu o životní prostředí. Součástí našich programů je i problematika člověka a globálních problémů,“ přibližuje Lipku její pracovnice Alena Uhříčková a dodává: „Rádi bychom zpříjemnili pobyt v České republice dětem, které musí utíkat z vlastní země. I pro děti z našich kroužků bylo jistě velmi zajímavé setkat se s uprchlíky, prožít s nimi společný den a lépe pochopit jejich situaci.“

I v budoucnu se budou moci uprchlíci těšit na zajímavé aktivity. Na začátku března se například v uprchlických zařízeních uskuteční výroba rozličných žonglovacích pomůcek. Pomůcky si za pomoci dobrovolníků a dobrovolnic vyrobí sami děti a budou je moci využít při pravidelných pátečních lekcích žonglování, které pořádá pro uprchlíky NESEHNUTÍ. Všechny tyto akce se konají díky podpoře Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dále organizují aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ besedy, etnické a multikulturní večery, veřejné akce, vydávají informační materiály a také upozorňují na příliš restriktivní azylovou politiku ČR. „Chceme dosáhnout zlepšení vztahu veřejnosti k uprchlíkům a také zlidštění přístupu ministerstva vnitra k žádostem o azyl,“ uzavírá Jiří Koželouh, koordinátor kampaně „Bezpečí pro uprchlíky“ z NESEHNUTÍ.

více informací:

Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ Brno, tel: 723 559 495

www.nesehnuti.cz

http://www.lipka.cz