Skip to main content
Tiskové zprávy

Úředníci si v Brně zakládají na další "obchvat Plzně"

By 2001-03-217 září, 2020No Comments

V rámci neformální skupiny občanských iniciativ Brněnský dopravní kruh se NESEHNUTÍ Brno účastní i povolovacích procesů ke křižovatce velkého městského okruhu s ulicí Hlinky za brněnským výstavištěm. V úterý 9. ledna proběhlo závěrečné ústní jednání v rámci územního řízení. Více než hodinový úvod obstarala zástupkyně stavebního úřadu, která přečetla celé stanovisko Ministerstva životního prostředí k Dokumentaci EIA, na níž navázali zástupci investora jednostranně komentující požadavek tohoto stanoviska na posouzení technického řešení Společnosti pro trvale udržitelný život, které na rozdíl od jejich řešení nevede objížďku v době výstavby po obytné ulici Veslařské. Poté následovalo vystoupení občanských sdružení, která citovala vyhlášku o územním plánu města z roku 1994, podle níž právě v této části města nesmí být do žádného územního řízení vztahujícího se na významnou stavbu předložena dokumentace, která nevznikla na základě veřejné dopravně-urbanistické soutěže, či nebyla vybrána z prací nejméně tří různých autorů. Zástupkyně Útvaru hlavního architekta potvrdila, že na toto území se vyhláška o územním plánu skutečně vztahuje, a řekla v podstatě to, že stavba křižovatky je sice velká, ale že je v podstatě malá, nebo» dalšímu rozvoji území nebrání. (Pozn: Jde o úsek okruhu v hodnotě 1,28 mld. Kč (!!!) a rozloze asi 13 hektarů.) V tomto smyslu týž den napsala i vyjádření do spisu.

NESEHNUTÍ Brno ani ostatní občanské iniciativy, včetně sdružení občanů Zlatá loď, bydlících v těsném sousedství stavby, nejsou proti modernizaci této křižovatky, ale vadí jim, že nebyly vypracovány varianty technického řešení (nevyhovuje jim i varianta předložená) a že úředníci a investor na podstatné požadavky občanů reagují většinou výmluvami a polopravdami, z pozice moci, bez ochoty ke kompromisu. Pokud stavební úřad nevyhoví politickému tlaku a územní rozhodnutí při absenci dopravně-urbanistické soutěže nevydá, bude časová ztráta asi tři roky, proběhne urbanisticko-dopravní soutěž, nový proces EIA a nové územní řízení. Pokud úřad politickému požadavku podlehne, pokud se občané odvolají a pokud spor vyhrají, bude časová ztráta delší o dobu sporu a soudů – jako u Plzně. Přitom ani na jedné straně barikády není nikdo, kdo by byl pro nulovou variantu – jako u Plzně. A všichni si přejí co nejrychlejší realizaci stavby – jako u Plzně.