Skip to main content

Tisková zpráva GIC NORA, 23. dubna 2015
Zkreslený a nekorektní obrázek žen, poskytovaný českými médii patří k vleklým stereotypům při prosazování genderové rovnosti u nás. Provází jej také neodpovídající zastoupení žen v rozhodovacích pozicích i způsob jejich prezentace v mediálním prostoru. Přestože v odborných a akademických kruzích není závažnost tématu zpochybňována, promítnutí do běžného života a výraznější osvěta širší veřejnosti chybějí. Tři neziskové organizace, které se dlouhodobě věnují tématice rovných příležitostí, se to rozhodly změnit. 1. dubna 2015 byl oficiálně spuštěn roční projekt „A co ženy v médiích?“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  
Cílem projektu je podpora žen, které aspirují nebo by mohly aspirovat na vyšší pozice v rámci médií, a současně šíření povědomí o nedostatečné a neadekvátní reprezentaci žen v médiích. Na projektu spolupracují organizace GIC NORA, o. p. s., NESEHNUTÍ Brno a Žába na prameni o. s.
Projekt bude pracovat se skupinou celkem 63 žen, a to mimo jiné za aktivní podpory mentorek, úspěšných žen v médiích a univerzit v České republice. „Již ve fázi příprav projektu jsme dostali vyjádření podpory od významných žen v médiích, například producentky a režisérky Kamily Zlatuškové. Tyto ženy se do projektu zapojí jako mentorky a to hned do dvou aktivit. Zúčastní se tzv. speedmentoringu na Kongresu žen, který proběhne 20. června v Praze, a následně podniknou Mentoring Tour po českých univerzitách, kde budou předávat své zkušenosti“ říká manažerka projektu Michaela Mořická. „Projekt jsem podpořila, protože z vlastní zkušenosti vím, s jakými problémy se musí ženy potýkat při práci v médiích. Mladé ženy, které chtějí v médiích pracovat, mohou narazit na mnoho překážek a předsudků. Je důležité vědět, že  je možné takové bariéry překonat, případně rovnou odstranit  pro snadnější cestu všech ostatních. Nejen žen.“ doplňuje Kamila Zlatušková.
Sexismus je v České republice dosud spíše přehlíženým či zlehčovaným problémem. V rámci projektu chceme zvýšit informovanost o tématu a poukázat na souvislosti a důsledky sexismu v médiích a genderových nerovností a stereotypů, se kterými se ženy a muži setkávají v každodenní realitě“, uvádí Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ. „Žába na prameni v rámci projektu probudí k životu Zlatou a Kyselou žábu, které se budou udělovat za genderově korektní/ nekorektní výroky či jednání osobností kultury, politiky, vědy, a médií. V současnosti totiž stále nacházíme dosti důvodů k obnovení známé soutěže. Cílem je dál upozorňovat na jevy, výroky a situace, které nejsou vůči ženám nebo mužům fér a přispívat k veřejné diskusi o rovném postavení žen i mužů ve společnosti zakončuje redaktor Karel Polanský.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Michaela Mořická
Manažerka projektu
michaela.moricka@gendernora.cz
Alžběta Možíšová  
Realizátorka projektových aktivit
alzbeta@nesehnuti.cz
Karel Polanský
Redaktor
zaba@zabanaprameni.cz