Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 30. června 2020

Promítáním videa na budovu brněnského magistrátu NESEHNUTÍ včera večer završilo připomínkování Návrhu Územního plánu města Brna. V kampani UdrŽITELNÉ Brno (udrzitelnebrno.cz) [1] odeslalo připomínku přes 1 000 lidí a podpořila ji desítka odborníků a odbornic. Podle NESEHNUTÍ je nový územní plán významnou příležitostí, jak přispět k ochraně klimatu a udržet vysokou kvalitu života v Brně, přičemž vedení města zatím váhá, zda návrhy podpořit.

V pondělí večer NESEHNUTÍ promítlo na budovu magistrátu video [2], které s nadsázkou upozorňuje na jedinečnou příležitost chránit pomocí nového územního plánu klima a zachovat město příjemné pro život. Fiktivní snímek zobrazuje svět v roce 2050, kdy muž živořící v pustině náhodou objeví Návrh územního plánu z roku 2020 a uvědomí si, že šlo tehdy o promarněnou příležitost k záchraně civilizace

Opatření směřující ke snižování emisí skleníkových plynů a zvýšení odolnosti města vůči změně klimatu podpořilo podáním připomínky prostřednictvím webu udrzitelnebrno.cz přes 1 000 lidí. NESEHNUTÍ zároveň dnes ráno předalo úřadu spolu s dalšími brněnskými iniciativami své námitky a zmocnění zástupců veřejnosti.

Novému územnímu plánu věnuje pozornost nejméně třicet dalších spolků a aktivních obyvatel Brna, kteří také připravili své námitky. Ty se často týkají ochrany zeleně, zelených vnitrobloků, zachování zahrádkářských kolonií, podpory cyklistické dopravy či problematického rozšiřování parkovišť. „Z počtu podpisů pod naše návrhy i počtu iniciativ zasazujících se o podobná témata je zřejmé, že současná podoba Návrhu územního plánu nezohledňuje dostatečně témata, která jsou pro lidi žijící v Brně zásadní,“ říká Barbora Kosinová, koordinátorka kampaně UdrŽITELNÉ Brno. Zástupce veřejnosti Občanské sdružení Masarykova čtvrť má plnou moc od více než 1 500 občanů a občanek, zástupkyně veřejnosti za ochranu zeleně ve vnitroblocích Gabriela Stögerová získala podporu více než 600 podpisů.

„Veřejnost dala najevo, že jí zeleň ani klimatická změna nejsou lhostejné. Rozhodnutí, zda budou návrhy NESEHNUTÍ a dalších iniciativ do územního plánu zaneseny, leží nyní zejména na politickém vedení města,“ dodává Kosinová. Veřejnost se pro podporu návrhů k ochraně klimatu může na webu https://udrzitelnebrno.cz/ i nadále připojovat k otevřenému dopisu. Ten je adresován Petru Hladíkovi a Filipu Chvátalovi, členům Rady města Brna zodpovědným za územní plánování. K dnešnímu dni dopis podepsalo již přes tisíc lidí a připojily se k němu i instituce a organizace jako je např. Nadace Veronica nebo HaDivadlo, Husa na provázku a TERÉN Centrum experimentálního divadla.

Kontakt:
 
Mgr. Barbora Kosinová, NESEHNUTÍ, koordinátorka kampaně,  barbora.kosinova@nesehnuti.cz, 606 193 707
 
Poznámky:[1] Opatření pro UdrŽITELNÉ Brno (celkem 17 opatření v 5 tématech)[2] Video: Brno pouští

 TZ NESEHNUTI_Uzemni plan Brna nalezen v pustine

„Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica“