Skip to main content

Poté co byla soudem odložena účinnost certifikátu a tím de facto zakázáno prozatím dokončit stavbu hypermarketu BAUHAUS v Brně-Ivanovicích a soud se bude zabývat podezřelým certifikátem, na jehož základě stavba vznikla, vyšel najevo další skandál. Kolem hypermarketu vzrostly stožáry s venkovním osvětlením areálu. Vzhledem k tomu, že na osvětlení není vydáno dokonce ani územní rozhodnutí, jedná se o černou stavbu. NESEHNUTÍ a Klidné Ivanovice vyzývají ivanovickou radnici k zastavení nezákonné činnosti stavbařů a zahájení řízení o odstranění. Stavebník, tedy Heršpická správa nemovitostí, jejíž stoprocentním vlastníkem (výpisy z obchodního rejstříku k přečtení ZDE a ZDE) je rakouská pobočka BAUHAUS, naopak žádá o zkolaudování budovy a parkoviště. BAUHAUS navíc naváží do nezkontrolované budovy zboží.
Stavebník – firma, již vlastní koncern BAUHAUS – dokončuje stavbu obřího nákupního areálu pro BAUHAUS v Brně-Ivanovicích. To mu předminulý týden zakázal Městský soud v Praze. Nyní vyšlo najevo, že firma dokonce přikročila k vztyčení venkovního osvětlení areálu. K tomuto osvětlení – narozdíl od osvětlení silnice – ovšem neexistuje ani územní rozhodnutí, natož povolení stavět. Běžící územní řízení bylo totiž nedávno zastaveno. „Jedná se jednoznačně o černou stavbu. Vyzýváme proto stavební úřad naší radnice, aby neprodleně zakročil, stavbu zakázal a zahájil řízení na její odstranění. Nejde pouze o to, že zákony se musejí dodržovat. Pokud bude osvětlení zprovozněno bez dohledu úřadů, nemůžeme si být jisti, že nebude nepřiměřeně obtěžovat rodiny v sousedství,“ říká Marek Hostaša ze sdružení Klidné Ivanovice.
Černou stavbou se může ukázat i samotný hypermarket. Soud přiznal odkladný účinek certifikátu nahrazujícímu stavební povolení, což fakticky znamená, že v současné chvíli neexistuje účinné povolení stavět. Soud následně bude zkoumat podezřelé okolnosti vydání certifikátu nahrazujícího stavební povolení na hypermarket autorizovaným inspektorem Milanem Teigiserem. „Své nové sousedy a sousedky stavebník s asistencí inspektora Teigisera podvedl, když je při pořizování certifikátu neoslovili. Zákon to přitom jednoznačně ukládá,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Stavebník zároveň tvrdí, že stavební práce jsou ukončeny a požádal o kolaudaci. „Náhlé ukončení prací ve chvíli, kdy jejich pokračování soud zakázal, vzbuzuje vážné obavy. Je stavba skutečně hotová, nebo je hotová jen jako? V každém případě by nyní vydání kolaudačního rozhodnutí bylo v rozporu se zákonem,“ říká Marian Harničár ze sdružení Klidné Ivanovice.BAUHAUS ovšem do nedokončené a nezkolaudované stavby s nelegálně instalovaným osvětlením naváží zboží. „To lze bezpochyby klasifikovat jako nezákonné užívání stavby. Stavební úřad musí takovému jednání zamezit,“ doplňuje Koželouh.
Ministerstvo pro místní rozvoj nezvládá krizovou situaci, kdy se po zemi rozmáhá nezákonná výstavba s pokoutně vydanými certifikáty.„Ministr Jankovský a náměstek Kalous musí konečně začít řešit neudržitelnou situaci s divokým vydáváním stavebních certifikátů v České republice. Na ministerstvu leží již více než dva roky několik desítek stížnosti občanů, občanek i obcí na práci autorizovaných inspektorů. Aktivita ministerstva při jejich vyřizování je téměř nulová, čímž ministerstvo přímo napomáhá tomu, že v zemi přibývá nelegálních staveb,“ sděluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
BAUHAUS má ve finále představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě se již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz – 723 559 495
Petra Štěrbáková-Täuberová (mluvčí sdružení Klidné Ivanovice), info@klidneivanovice.com – 777 794 801