Skip to main content
Tiskové zprávy

V biocentru sázeli stromy uprchlíci

By 2006-10-227 září, 2020No Comments

V sobotu 21. 10. dvacítka uprchlíků ze zemí bývalého Sovětského svazu vysadila přes sto stromů v biocentru Sluňákov u Olomouce. Žadatelé o azyl z pobytových středisek Zastávka a Zbýšov u Brna tak navázali na práci svých předchůdců, kteří před dvěma lety na stejném místě také svojí činností přispěli k vybudování biocentra sloužícího k ekologické výchově. Akci při které se uprchlíci žijící v ČR mohli mj. seznámit s českými ochránci přírody, užít si přírodních krás CHKO Litovelské Pomoraví a sportovních aktivit, pro ně připravilo sdružení NESEHNUTÍ a Středisko ekologické výchovy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.
Na pozemku přírodního areálu Sluňákov se v slunném sobotním ránu sešla dvacítka uprchlíků ze zemí bývalého Sovětského svazu (Kazachstánu, Běloruska a Čečenska) společně s absolventy letní školy Agentury rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Olomouckého kraje a se členy základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Upolín“. Pod odborným dohledem pracovníků firmy Zahrada Olomouc, která zajistila sazenice stromů a potřebnou techniku, se účastníci akce seznámili s technologií sázení a stříhání stromů i s možnostmi jejich ochrany před škůdci či počasím.
Rozděleni do smíšených skupin (studenti, ochránci přírody, uprchlíci) nejdříve účastníci a účastnice akce asistovali dokončení výsadby vzrostlých stromů do aleje podél cesty a poté již sami pokračovali ve výsadbě stromů v areálu biocentra. „Smyslem není jen vysázení stromů, ale také vzájemné poznávání lidí, kteří se na něm podílejí. Společně zde pracují lidé z různých zemí, lidé různého věku, zájmů, kultur,“ říká o cílech akce Petra Koppová z Magistrátu města Olomouce. Pravdivost těchto slov dokazoval i fakt, že řada uprchlíku v době konání akce slavila islámský svátek Ramadán a fyzickou práci vykonávali v době denního půstu. Do sázení stromů se s chutí zapojili i nejmenší uprchlíci. „Většinou se na pracích na vytvoření biocentra podílejí mladí lidé či děti, což považuji za symbolické, neboť naše biocentrum je určeno právě jim,“ doplňuje Koppová.
V průběhu několika hodin bylo vysazeno 140 stromů, převážně dubů, lip, buků a jasanů. „Jde již o třetí ročník sázení stromů s uprchlíky. Někteří z těch, kteří sázeli stromy zde před dvěmi lety či před rokem v CHKO Žďárské vrchy, již našli nový domov a získali azyl např. v České republice či Rakousku,“ upozorňuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Aktivisté sdružení NESEHNUTÍ pro uprchlíky z pobytových středisek Zastávka a Zbýšov u Brna organizují i další akce, kterými se snaží žadatelům o azyl naplnit často několikaletý pobyt v uprchlických táborech v ČR, kde čekají na rozhodnutí o svých případech. Každý týden dobrovolníci a dobrovolnice NESEHNUTÍ chystají pro děti uprchlíků pásmo her a soutěží, pomáhají jim s doučováním a jejich rodičům asistují při orientaci v novém prostředí v České republice.
Aktivity NESEHNUTÍ se však neomezují jen na přímou práci s uprchlíky. Nedílnou součásti jejich několikaleté kampaně „Bezpečí pro uprchlíky“ je také práce se studenty středních a vysokých škol (besedy, interaktivní dílny, filmové projekce, soutěže apod.) či oslovování široké i zainteresované veřejnosti (vydávání časopisu PŘES http://pres.nesehnuti.cz, putování výstavy, organizace multikulturních a etnických večerů ad.).
„Chceme-li pomoci uprchlíkům, kteří hledají v naší zemi ochranu před pronásledováním a nový domov, nestačí jen přímá pomoc těmto příchozím. Stejně důležité jsou i aktivity, které přispějí k tomu, že lidé žijící v ČR budou chápat, proč někdo v naší republice o azyl žádá a jak je možné a důležité těmto lidem pomoci s jejich integrací do společnosti“ vysvětluje smysl kampaně NESEHNUTÍ Milan Štefanec.
Volnočasovou akci pro uprchlíky finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Veronica a sponzorsky firma ZAHRADA Olomouc, Lovecká chata Horka nad Moravou a Správa uprchlických zařízení.
Více informací:
Milan Štefanec, 605 239 579
>
http://nesehnuti.cz/cz/tiskovky2004.html#280304
http://nesehnuti.cz/cz/tiskovky2005.html#291005
Informace o kampani NESEHNUTÍ: http://uprchlik.ecn.cz