Skip to main content

Brněnská radnice zveřejnila návrh dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Město dokument potřebuje, aby mohlo čerpat finance ze Strukturálních fondů EU na dopravní stavby. NESEHNUTÍ spolu s dalšími odborníky a odbornicemi i místními spolky spustilo kampaň Brno pro lidi, která nabízí veřejnosti podávání námětů na zlepšení brněnské dopravy. Kampaň je právě v polovině a láká veřejnost k diskusi i v ulicích města prostřednictvím interaktivní instalace.

„V Domě pánů z Lipé v Brně mohli dnes lidé spatřit zvláště ohrožený druh Cyklisty brněnského,” uvedla Hana Chalupská z NESEHNUTÍ k instalaci živé sochy v atriu Domu pánů z Lipé dnes v poledne. „V rámci kampaně Brno pro lidi tak upozorňujeme na nebezpečnost pohybu lidí na kolech i na zhoršenou kvalitu ovzduší v brněnské aglomeraci, která souvisí s nadměrnou automobilovou dopravou,” komentuje exponát doplněný balónky s čistým vzduchem z Moravského krasu Chalupská.

„Na základě diskuse s experty a expertkami i dalšími občanskými iniciativami se v kampani zaměřujeme na tři priority – čisté ovzduší, bezpečnou dopravu pro pěší a lidi na kolech, kvalitní veřejná prostranství,” představuje obsah kampaně jeden ze spolupracujících expertů Michal Šindlář z organizace Brno na kole.

„Aktuálně naši aplikaci využilo již přes dvě stovky lidí. Ale nechceme motivovat veřejnost k připomínkování dokumentu jen prostřednictvím reklamy a letáků. Před brněnskou velkou jarní cyklojízdou jsme celý den na stánku na Moravském náměstí. Bavíme se s lidmi o dobrých zkušenostech z jiných měst i potřebách a očekáváních směrem k řešení dopravy v Brně,” představuje pokračování kampaně Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a dodává: „před cyklojízdou na stánek zavítají i naši spolupracující odborníci a odbornice, takže kdokoliv může přijít prodiskutovat i složitější dopravní otázky.”

„Ke spolupráci jsme oslovili brněnské studenty a studentky uměleckých škol. Víme, že otázka pohybu po městě rozhodně není černobílá. Proto jsme zvolili jako způsob zapojení veřejnosti také fotokoutek s možností originálně zachytit své komentáře k brněnské mobilitě. Mobilitu přitom zakusí veřejnost i na vlastní kůži: projedou se na cyklotrenažéru a zjistí, co to znamená jezdit ve městě na kole. Společně se tu lze projet také na elektrokolech a rozdáváme ozdoby na kola v barvách kampaně Brno pro lidi. Přímo na místě vyrábíme také placky s vybraným motivem a rozdáváme samolepky s výzvou k připojení ke kampani,” popisuje aktivity NESEHNUTÍ na infostánku, který je dnes celý den na Moravském náměstí u sochy Jošta, Alžběta Kofránková, další členka NESEHNUTÍ.

Více informací o kampani naleznete na stránce www.brnoprolidi.cz.

Kontakty:
Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz
Alžběta Kofránková, NESEHNUTÍ, alzbetak@nesehnuti.cz
Michal Šindelář a Kuba Kutílek, Brno na kole
Radim Cenek, Nádraží v centru