Skip to main content

NESEHNUTÍ spustilo web s unikátní mapou českých velkochovů
Nezisková organizace NESEHNUTÍ se dnešním happeningem na náměstí Svobody v Brně připojila k zahájení celoevropské kampaně za zákaz klecových chovů hospodářských zvířat. Symbolické osvobození několika „zvířat“ z klece znázornilo cíl kampaně: zákaz klecových chovů. Aktivisté a aktivistky usilují o zlepšení nevyhovujících podmínek v současném průmyslovém zemědělství. Požadavek na změnu evropské legislativy mohou lidé podepsat na nově spuštěné webové stránce Hlava na hlavě (www.hlavanahlave.cz), která zahrnuje i unikátní mapu všech velkochovů v Česku.
Z obří klece postavené na náměstí Svobody v Brně dnes NESEHNUTÍ symbolicky osvobodilo hospodářská zvířata. Ta ztvárnili tanečníci a tanečnice skupiny Art Factory. Happening upozornil na problematické životní podmínky zvířat chovaných v klecích. NESEHNUTÍ se tak připojuje k více než stovce dalších organizací, které chtějí společně zlepšit podmínky hospodářských zvířat v Evropské unii (1). V kampani #EndTheCageAge chtějí během jednoho roku nasbírat alespoň milion podpisů pod tzv. Evropskou občanskou iniciativu (2) a přimět tak Evropskou komisi, aby vypracovala legislativní návrh pro zákaz klecových chovů v zemích EU.
Pro sběr podpisů spustilo NESEHNUTÍ webovou stránku Hlava na hlavě (www.hlavanahlave.cz). Na ní je možné nalézt souhrnné informace o velkochovech hospodářských zvířat, a to včetně interaktivní mapy všech českých velkochovů s údaji o druhu a počtu chovaných zvířat. Také se zde nacházejí podrobnosti o vlivu intenzivní živočišné výroby na lidské zdraví či na změnu klimatu. Na stránce je také možné seznámit se s příběhy zvířat, která žijí v přirozenějších podmínkách.
„V Evropě stráví miliony zvířat celý život v klecích. Prostředí velkochovů jim brání naplňovat přirozené životní potřeby. Klecové chovy jsou nehumánní a přitom zbytečné,” říká David Radoň z NESEHNUTÍ. „V některých zemích jsou již tyto chovy zakázány, není proto důvod bránit příznivějším podmínkám chovu v celé Evropské unii. Evropskou občanskou iniciativu požadující zákaz klecových chovů je možné podpořit na našich nových stránkách hlavanahlave.cz,” dodává.
„Ústřední slogan webu Hlava na hlavě „Sundej růžové brýle“ znamená, že velkochovy a to, co se v nich děje, je většině společnosti skryto. Navíc zjištění, jak doopravdy vypadá ‘živočišná výroba‘, nebývá zrovna příjemné,” poznamenává Martin Hyťha z NESEHNUTÍ a pokračuje: „Na hlavanahlave.cz může každý zjistit, jaký velkochov je jeho bydlišti nejblíž a kolik zvířat se v něm skrývá. Při pohledu na mapu celé republiky člověka překvapí množství velkochovů, které jsou všude kolem nás, ale mnohdy o nich ani nevíme.“
Kontakty:
David Radoň, NESEHNUTÍ, tel.: 736 127 401
Martin Hyťha, NESEHNUTÍ, tel.: 606 104 784, martin@nesehnuti.cz
Příloha:

Poznámky:
(1) The End the Cage Age European Citizens’ Initiative (ECI) je sítí více než 100 neziskových organizací z celé Evropské unie. Poprvé v historii se takové množství organizací spojilo v jedné kampani zaměřené na zlepšení života hospodářských zvířat. kampaň byla iniciována britskou organizací Compassion in World Farming. Více informací o iniciativě je možné nalézt zde: www.endthecageage.eu
(2) Evropská občanská iniciativa představuje jedinečný a inovativní nástroj, který evropským občanům a občankám umožňuje spoluutvářet Evropu a vyzvat Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní legislativní návrh. Poté, co organizátoři iniciativy získají alespoň 1 milion podpisů, Komise rozhodne, jaká následná opatření učinit. Více informací o Evropské občanské iniciativě: ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome