Skip to main content
Tiskové zprávy

V Brně křtí nový český feministický magazín

FEMA – feministický magazín je nový český časopis zaměrený na oblast ženských práv a rovnosti žen a mužů, který bude ve čtvrtek 18. listopadu v 19.30 h slavnostně pokřtěn v brněnském klubu Desert.
 
Časopis FEMA je čtvrtletníkem, který chce oslovovat osoby zajímající se o feminismus – a to jak aktivní feministy a feministky, tak osoby, které by své sympatie úplně otevřeně za feminismus zatím neoznačily. „Pokud bychom měly časopis specifikovat, tak spíše než o odborné periodikum nám jde o zábavné a podnětné čtení life-stylového typu,“ popisuje jedna z tandemu šéfredaktorek a iniciátorka vzniku FEMY, Kateřina Plesková z Genderového informačního centra NORA, o. p. s..
Stejně tak zábavný a podnětný by měl být program čtvrtečního večera kdy proběhne slavností křest. Ten 18. listopadu v 19.30 odstartuje recitálem Hořící podprsenky, na který naváže vystoupení militantního maskulinisty Hermanna Schaffgotsche. Nad kolébkou nově narozeného časopisu zazpívají Hrochansony, které samy nedávno povily své první CD. „Nebude chybět dort a možná přijde i Hauserová. Prostě pravý feministický mejdan!“ shrnuje Anna Saavedra, jedna z vystupujících i hlavní organizátorka večera. Vstupné 50 Kč zahrnuje první číslo křtěného magazínu. Akce se koná v klubu Desert na Roosveltově ulici v Brně.
„Historicky první číslo prvního ročníku feministického magazínu FEMA vyšlo začátkem října 2010, ne náhodou v roce stého výročí oslav Mezinárodního dne žen, s podtitulem Navazujeme…“ vysvětluje druhá z koordinátorek-šéfredaktorek, Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. První číslo přináší startovní sérii článků rozdělených do několika rubrik, které kromě úvodní monotematicky zaměřené části kryjí názvy jako Feministickou optikou, Gender Combat, Feministka skáče/pláče či Sexistické prasátečko. Nechybí kulturní rubrika, poradna, výběr z dění v ČR a ve světě za minulé období, ani kalendář akcí na další čtvrtletí. „Jedním z našich cílů je představovat zajímavé feministické osobnosti, organizace a aktivity jak z ČR tak ze světa,“ popisuje Pešáková a odkazuje k poslání časopisu, kterým je posilovat český feminismus s velkým důrazem na kontext dění podporující ženská práva a genderovou rovnost v severozápadní i jihovýchodní části světa. „Záměrně chceme české dění zasazovat do rámce dění světového a říkat všem lidem v Česku, kteří feminismus berou za úchylnou ideologii, že nemají pravdu,“ doplňuje Kateřina Plesková.
Časopis je neziskovou a převážně dobrovolnickou aktivitou osob aktivně působících v českém feministickém prostoru. Vychází v režii brněnských nevládních neziskových organizací – Genderového informačního centra Nora a ženskoprávního programu NESEHNUTÍ Brno. Vydání prvních dvou čísel ročníku 2010 finančně podporuje Slovensko český ženský fond a na jejich tvorbě se podílí řada feministických osobností. Druhé číslo vyjde v půlce prosince 2010 a obsah se ponese v duchu a rytmu volání: HOL-KY-DO-TO-HO! aneb Zelená je holčičí barva. Fotbal a jiné ženské disciplíny. Třeba umění a politika. Co dalšího se v redakci Femy chystá popisuje Kateřina Plesková: „Kromě chystání druhého čísla pracujeme na rozvoji distribučních míst a propagujeme. Právě v těchto dnech spouštíme profil Femy na Facebooku. Jsme velmi zvědavy, kolik si FEMA najde virtuálních i reálných přátel a přítelkyň.“
Časopis je zatím možné si zakoupit pouze v Brně a Praze. Základními distribučními místy jsou kancelář občanského sdružení NESEHNUTÍ Brno a pražská nezisková organizace s knihovnou a on-line knihkupectvím Gender Studies, o. p. s. Mezi další distribuční místa zatím patří brněnské knihkupectví Fakulty sociálních studií MU a designový obchod Love Music. Časopis je k sehnání též na brněnské a pražské adrese prodejen Brána k dětem. „Kontaktují nás také první zájemkyně a zájemci s objednávkami předplatného, z Čech i zahraničí,“ dodává Daniela Jungová, hlavní odpovědná distributorka FEMY. Ve schránce jejího e-mailu fema.distribuce@gendernora.cz přistává stále více objednávek: „Reakce jsou vesměs pozitivní až nadšené.“
Více informací :
Kateřina Plesková (Genderové informační centrum NORA, o. p.s., www.gendernora.cz, e-mail: fema(@)gendernora.cz, tel.: 774 239 579)
Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ Brno, program Ženská práva jsou lidská práva, www.nesehnuti.cz, e-mail: kristyna(@)nesehnuti.cz, tel.: 543 245 342)