Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 24. května 2018
O víkendu 18. – 19. května proběhl v brněnském Impact Hubu BarCamp NESEHNUTÍ s podtitulem Změna začíná spolu. Na čtyřicet přednášejících z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Maďarska, Arménie a Gruzie v paralelních přednáškách a workshopech představilo témata budování komunit a zkvalitňování veřejného prostoru. Celkem BarCamp přilákal bezmála 200 účastníků a účastnic.
V pátek bylo možné si vyslechnout například českého architekta Ondřeje Chybíka, který na několika projektech ze svého studia ukazoval, jak lze zkvalitnit veřejný prostor. Živou diskuzi svou přednáškou na téma práv zvířat vyvolal také Martin Balluch, aktivista za práva zvířat a autor několika úspěšných kampaní. V sobotu o solidární ekonomice a budování komunit mluvila Maria Servetnyk, koordinátorka projektů v berlínském Trial&Error, což je místo k výměně oblečení, knih i znalostí. Z Augsburgu dorazily Sibil a Susa Sattler z komunitního centra Grand Hotel Cosmopolis, které je zároveň hotelem, kavárnou i bezpečným útočištěm pro nově příchozí do Německa.
Workshopy se věnovaly praktickým návodům v oblasti komunikace v konfliktních situacích a vedení sociálního podniku, ale také reflektovaly významná témata NESEHNUTÍ, jako je například nehierarchický způsob řízení nebo genderové stereotypy.
Kromě přednášek a workshopů na závěr proběhlo i promítání dokumentu z dílny publicistického projektu VOXPOT „Život v radikálních komunitách“, který nahlíží do života bosenských muslimů. Páteční den pak zakončil křest knihy „Zmena sa začína spolu: ako utvárať a posilňovať komunitu“ o budování komunit, včetně příkladů z praxe.
Susa Sattler hodnotila akci nadšeně: „Děkujeme NESEHNUTÍ za pozvání a organizátorům za vřelé přijetí i skvělou organizaci celé akce. Máme radost, že jsme spolu se Sibil mohly účastnit a diskutovat o našem komunitním hotelu, i o aktivismu jako takovém.“
„BarCamp byl přehlídkou toho, jak lze nahlížet na veřejný prostor trochu jinak. Snažili jsme se představit ty nejlepší příklady ze svého okolí i ze zahraničí a myslím si, že se nám podařilo vytvořit zajímavý mix témat i osobností, ve kterém si mohli všichni najít to své. Nyní dáváme dohromady záznamy a zanedlouho je zveřejníme na našich stránkách, aby byly prezentace dostupné všem,“ dodává hlavní koordinátorka Mariana Zbořilová z NESEHNUTÍ.
Kontakt:
Mariana Zbořilová, NESEHNUTÍ, mariana@nesehnuti.cz
Odkazy:

  1. Zmena sa začína spolu: ako utvárať a posilňovať komunitu
  2. Album fotografií z prvního dne BarCampu
  3. Album fotografií z druhého dne BarCampu