Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 1.února 2011
Brněnská radnice zveřejnila termín veřejného projednání konceptu územního plánu. Občanské iniciativy, ale i jednotlivci mají nyní možnost podávat ke konceptu připomínky a námitky. Přestože radnice nijak otevřeně veřejnost neinformuje, kdo a jak může připomínky a námitky podat, nejméně 30 iniciativ a aktivních jednotlivců se chystá do přípravy územního plánu zasáhnout prostřednictvím institutu Zástupce veřejnosti. Lidé je mohou podpořit v Ekologické poradně Veronica. Na sběr podpisů a podání námitek mají Zástupci posledních 38 dní.
Občanské sdružení NESEHNUTÍ spolu s Ekologickým právním servisem uspořádaly školení pro veřejnost, jak se zapojit do přípravy územního plánu prostřednictvím tzv. Zástupce veřejnosti. „Zástupce veřejnosti zastupuje práva minimálně 200 obyvatel a obyvatelek Brna a jejich jménem podává námitku. O námitce musí radnice rozhodnout a pečlivě rozhodnutí odůvodnit. Námitky podávají i vlastníci dotčených nemovitostí, ostatní mohou podat jen připomínku, a ta má menší váhu než námitka,“ vysvětluje význam Zástupce veřejnosti Lukáš Lyer z ekologické poradny NESEHNUTÍ.
„Pro školení jsme se rozhodli zejména proto, že jsme na webu města ani v tiskovinách nenašli jasné vysvětlení pro veřejnost, jaký má například územní plán dopad na jednotlivce nebo vlastníky nemovitostí. Nikde nenajdete informaci, jak podat připomínku nebo námitku, nebo že vůbec existuje institut Zástupce veřejnosti. S takovými dotazy se v těchto dnech brněnské poradny setkávají často,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Na školení přišli zástupci zahrádkářů, cyklistů, občanské iniciativy z Bystrce, Maloměřic či Slatiny a další. „ Zahrádkářské kolonie z Kraví hory I a II ustanovili společného zástupce veřejnosti. Bude hájit zachování obou kolonií, neboť obě jsou intenzivně využívány a přináší Brnu řadu pozitivního,“ představuje jednoho ze zástupců veřejnosti jeden z místních zahrádkářů Jan Blažek. „ Náš zástupce veřejnosti v Medlánkách bude hájit zachování a ochranu zemědělského půdního fondu a rekreační oblasti. V konceptu je mezi Medlánkami, Řečkovicemi a Ivanovicemi naplánována intenzivní výstavba. Nechceme další výstavbu a zatížení dopravou, požadujeme nové plochy pro sport, občanskou vybavenost a zeleň,“ doplňuje Libor Fuka z občanského sdružení Občané pro Medlánky.
Zástupcem veřejnosti se stane i NESEHNUTÍ. Námitka, kterou NESEHNUTÍ podá, požaduje, aby nový územní plán Brna nastavil jasná pravidla pro umisťování velkých nákupních center. Dále požaduje, aby nebyly v novém územním plánu další nové plochy pro nákupní centra. „V rámci kampaně Brno v akci usilujeme o rozvoj pestré a husté sítě obchodů v Brně. Stávající územní plán i 3 varianty zveřejněného konceptu ale dávají naprostou volnost expanzi nákupních center. Koncept nereflektuje úbytek malých obchodních jednotek během let 2006-2009, nereaguje na dopravní problémy, které s každým novým nákupním centrem vznikají, nijak nezohledňuje, že ve více než polovině městských částí nemají lidé zboží denní spotřeby v docházkové vzdálenosti,“ připomíná důvody kampaně Brno v akci její koordinátorka Hana Chalupská. „Naši kampaň podpořilo doposud více než 4600 lidí, nyní potřebujeme, aby podpořili našeho zástupce veřejnosti. Archy k podpisu umístíme do Ekologické poradny Veronica, kde nás mohou obyvatele a obyvatelky Brna svým podpisem podpořit,“ doplňuje Hana Chalupská. „Brňané i Brňanky budou moci rovněž přímo z webových stránek kampaně odeslat připomínku za pestrou a hustou síť obchodů,“ uzavírá Hana Chalupská. K nákupním centrum a občanské vybavenosti pořádá radnice veřejnou diskusi ve středu 2. února 2011 od 16 hodin v budově Magistrátu města Brna na Kounicově 67.
NESEHNUTÍ, Ekologický právní servis a Ekologická poradna Veronica nabízí všem poradenství a konzultace k tomu, jak se do pořizování územního plánu zapojit. „Veřejnost může podpořit zástupce veřejnosti z celého Brna přímo v naší poradně. Nabídli jsme iniciativám naši poradnu k umístění podpisových archů. Brňané tak mohou podpořit více zástupců, ale mohou si u nás i nechat poradit, jak se sami do přípravy územního plánu zapojit, nebo si ustanovit svého zástupce veřejnosti,“ zve veřejnost vedoucí ekologické poradny Veronica Petr Ledvina. Podávání připomínek a námitek je možné do 10.března 2011, tzn. ještě 15 dní po veřejných projednáních konceptu, která radnice avizuje na 22. a 23. února 2011 od 17 hodin v sále Břetislava Bakaly. Pro podání připomínek a námitek tak zbývá veřejnosti i zástupcům veřejnosti 38 dní.
Kontakt:
Milan Štefanec, milan.stefanec@nesehnuti.cz, tel. 543 245 342
Hana Chalupská, hana.chalupska@nesehnuti.cz, 731 181 990
Petr Ledvina, petr.ledvina@veronica.cz, 542 422 757