Skip to main content

O víkendu 5. – 6. června se v Brně uskuteční výroční setkání mezinárodní sítě proti obchodu se zbraněmi (ENAAT). Smyslem výročního zasedání je seznámení se s aktuální situací v jednotlivých zemích a koordinace společných aktivit. Na pozvání NESEHNUTÍ přijedou diskutovat o problematice výroby a exportu zbraní zástupci organizací z devíti evropských zemí. Vinou obstrukcí českého konzulátu v Tbilisi se konference nezúčastní vedoucí právní sekce Helsinského občanského shromáždění z Arménie.

European Network Against Arms Trade (ENAAT – Evropská síť proti obchodu se zbraněmi, http://www.enaat.org) je sítí organizací a jednotlivců, která se již od roku 1984 zabývá problematikou související s výrobou a exportem zbraní. ENAAT vnímá obchod se zbraněmi jako ohrožení mezinárodní bezpečnosti a míru. Považuje za nutné se proti tomuto ohrožení postavit na mezinárodní úrovni. Na práci ENAAT se podílí nezávislí novináři, vědci, lobbyisté i aktivisté ze třinácti zemí Evropy. „Jedná se o první zasedání ENAAT, které se koná v zemi bývalého východního bloku. Tuto skutečnost považujeme za důležitou i proto, že Česká republika patří mezi výrazné vývozce zbraní do zemí porušujících lidská práva,“ říká koordinátor setkání Viktor Piorecký.

Na setkání vystoupí zástupci z devíti zemí, například Mark Bromley z výzkumného centra SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) poreferuje o posledních trendech mezinárodního obchodu se zbraněmi. Svůj příspěvek o situaci ve Velké Británii přednese zástupkyně Campaign Against Arms Trade (Kampaň proti obchodu se zbraněmi) Ann Feltham. Situaci v bývalých sovětských republikách přiblíží Ilona Pekhan z Human Rights Group a Amnesty International z Ukrajiny. „Závěrečná část konference se zaměří na postupující militarizaci Evropské unie, především na účastníky kritizovaný plán vybudování Evropského obranného systému,“ dodává Piorecký.

Zprávy o zbrojních exportech z České a Slovenské republiky přednesou zástupce NESEHNUTÍ, zástupce Pracovní skupiny pro kontrolu obchodu se zbraněmi či vedoucí kanceláře slovenské pobočky Amnesty International.

Setkání se měl zúčastnit i vedoucí právní sekce arménského Helsinského občanského shromáždění Karen Tumanyan. „Přestože jsme účastníkovi z Arménie zajistili všechny cizineckou policí požadované dokumenty, česká ambasáda je označila za nedostačující. Jako důvod uvedla, že zvoucím subjektem je pouze nevládní organizace a zvanou osobou je občan Arménie,“ vysvětluje neúčast jednoho z hostů Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. (Podrobnosti případu jsou v příloze.) NESEHNUTÍ podalo v této záležitosti stížnost ministru zahraničních věcí ČR. V současné době se o postup české diplomacie zajímá i arménská ambasáda ve Vídni.

Více informací:

Viktor Piorecký, 604 913 925

Milan Štefanec, 605 239 579