Skip to main content

Jak se vaří sídelní kaše? Jak se krájí krajina? Jezdí jeleni autobusem? O tom všem a mnohém dalším pojednává nová putovní výstava NESEHNUTÍ Strom v betonu, která byla dnes dokončena. Její texty ne zcela vážným způsobem informují o vážných problémech životního prostředí a seznamují veřejnost se způsoby, jak se do řešení těchto problémů zapojit. Výstava bude veřejnosti představena v brněnské kavárně Trojka 19. ledna ve 20:00. Na stejném místě bude výstava počínaje vernisáží ke zhlédnutí ještě celý týden. Strom v betonu se posléze zařadí mezi ostatní putovní výstavy NESEHNUTÍ, a bude tak k dispozici zájemcům z celé ČR, kteří si ji mohou bezplatně zapůjčit k vystavení.

V Brně vyroste Strom v betonu. Nejde o propagaci sázení dřevin do zcela nevhodného substrátu, tento název nese nová putovní výstava NESEHNUTÍ, která bude představena veřejnosti 19. 1. ve 20.00 v sále kavárny Trojka na Dominikánské ulici 9, v Domě pánů z Kunštátu. „Výstavou informujeme veřejnost o závažných problémech životního prostředí v České republice a zároveň nabízíme možnosti, jak se zapojit do jejich řešení,“ přibližuje obsah výstavy její spoluautor Lukáš Lyer z Ekologické poradny NESEHNUTÍ, která se dlouhodobě specializuje na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Na vernisáži proběhne i křest, výstavu pokřtí známý brněnský biolog Mojmír Vlašín. K dobré náladě jistě přispěje i cimbálová muzika Veronica. Bezplatné veganské občerstvení zajistí pro hosty dobrovolnická skupinka iniciativy Jídlo místo zbraní, která je kromě přípravy vynikajích pokrmů známa hlavně svými veřejnými akcemi, na nichž bezplatně poskytuje jídlo lidem chudým a bez domova.

Na osmi panelech výstavy se čtenáři a čtenářky dozví o tom, proč je třeba chránit biodiverzitu a co to vlastně je, co znamená pojem sídelní kaše a jak nás ovlivňuje nebo o tom, proč není dobré lít do města příliš mnoho betonu na úkor zeleně. Panely jsou doplněny fotografiemi a kvízy. Originální grafický styl doplňují nápadité kresby Radky Vejrychové. „Nechtěli jsme lidi jen suše poučovat, ale také trochu bavit, proto má výstava možná poněkud jinou podobu, než je běžné. Závažnost zvolených témat někdy k odlehčení přímo vybízí, jinak by možná leckterý čtenář odcházel z výstavy s depresí. A to samozřejmě v žádném případě není naším cílem,“ vysvětluje záměr autorů Lukáš Lyer.

NESEHNUTÍ poskytuje zdarma k zapůjčení kromě této také další výstavy o různých tématech od vlivu hypermarketů na životní prostředí přes ženská práva po aktivní otcovství. „Stejně jako jiné výstavy i Strom v betonu rádi pošleme zájemcům kamkoli v rámci České republiky. Výstavy často posíláme do škol, knihoven, středisek ekologické výchovy či čajoven.“ říká o cestách putovních výstav koordinátor propagačních a mediálních aktivit NESEHNUTÍ Boris Rafailov.

Více informací:

Lukáš Lyer, 724 219 244, lukas.lyer(@)nesehnuti.cz