Skip to main content
Tiskové zprávy

V České republice si připomínáme Den rovnosti žen a mužů

Den rovnosti žen a mužů byl poprvé vyhlášen v roce 2006 a připadá na 19. červen. V Brně ho už po páté připomnělo občanské sdružení NESEHNUTÍ. Letošní oslava proběhla jako tradičně na Malinovského náměstí, kde byl pro veřejnost připraven od 10 do 17 hodin informační stánek s informačními materiály, ale také zábavným programem.
Cílem Dne rovnosti žen a mužů je vyjádřit respekt k rovnosti žen a mužů. V tento den probíhají akce, které upozorňují na to, že ještě pořád existuje řada oblastí, kde dochází mezi ženami a muži k nerovnostem. Připomínána je např. platová nerovnost, nedostatečný podíl žen na rozhodování a jejich nízké zastoupení v politice, násilí páchané na ženách, ale i diskriminace na trhu práce. Den rovnosti žen a mužů je ale zaměřen nejen na ženy, ale také na muže: snaží se pojem „rovné příležitosti“ vztáhnout na obě pohlaví, protože i muži mohou být diskriminováni či znevýhodněni.
Na informačním stánku na Malinovského náměstí (od 10:00 do 17:00 hod.) byly k dispozici materiály týkající se rovných příležitostí mužů a žen v různých oblastech života. Ať už jde o zaměstnání, média či školství. Bohužel „Ženy dostávají v České republice na stejných pozicích jako muži často nižší platy, muži se zase, pokud se stanou aktivně pečujícím otcem, setkávají s nepochopením zaměstnavatelů, kteří jim nechtějí dovolit odchod na rodičovskou dovolenou“, říká Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. „Významem Dne rovnosti žen a mužů je o tématu rovných příležitostí diskutovat a upozorňovat na diskriminaci na základě pohlaví“, doplňuje. Kromě informačních materiálů, které byly zdarma nabízeny (např. brožurka jak se ženy a muži mohou bránit diskriminaci na trhu práce), se mohli návštěvníci a návštěvnice také nechat vyfotit v zábavném „živém“ billboardu, který upozorňoval na stereotypní zobrazování žen a mužů v reklamách (žen nejčastěji jako přitažlivých lákadel na s polonahým tělem nesouvisející zboží, mužů pak jako nic neřešících bezstarostných bavících se kamarádů či jako specialistů na prací prášek, radících překvapeným hospodyňkám). Pro děti byly připraveny balónky s nápisem Půl na půl.
Den rovnosti žen a mužů připomínají také neziskové organizace v Praze, které jsou stejně jako NESEHNUTÍ součástí České ženské lobby. V Praze bude probíhat akce Zvaž si (svoji) ženu!, a to v sobotu 19. června 2010 na žižkovské Parukářce. Mezi 15 a 17 hodinou budou neziskové organizace vážit a zvažovat, proč se české ženy potýkají s „podvýživou“ a muži „obezitou“, a co dělat, aby se jejich váhy vyrovnaly. Ženy a muži váží různě. Mají různou váhu také jejich dovednosti a schopnosti?
Více informací :
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082;
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425