Skip to main content
Tiskové zprávy

V-Day – dokud neskončí násilí

By 2003-02-27No Comments

V pondělí 3. března 2003 v 19:30 bude zahájen v Divadle Husa na provázku benefiční večer věnovaný tématice násilí na ženách v rámci 5. výročí celosvětové kampaně hnutí V-Day. Večer zahrnuje první uvedení divadelní hry „Vagina monology“ od americké autorky Eve Enslerové na Moravě, prezentaci lokálních organizací zapojených v boji proti násilí na ženách a různá hudební vystoupení. Smyslem akce je především upozornit širokou veřejnost na závažnou problematiku obětí domácího násilí, obchodu se ženami a sexuálního zneužívání. Výtěžek akce bude využit na vybavení chráněného bydlení pro ženy, které se staly obětmi násilí.

Organizátorem večera je sdružení Cesta Ženy. Mezi spolupracujícími organizacemi jsou za brněnský region Poradna pro ženy v tísni, Ženy bez násilí, MAGDALENIUM, NESEHNUTÍ Brno, Gender centrum Fakulty sociálních studií MU Brno, Bílý kruh bezpečí a Rozkoš bez rizika, ale také organizace věnující se této problematice v jiných regionech, jako je ROSA, ELEKTRA, proFem a Gender Studies. Akce se koná pod záštitou Anny Šabatové, zástupkyně veřejného ochránce práv.

Hra americké autorky a režisérky Eve Enslerové vznikla na základě rozhovorů s více než dvěma sty žen nejrůznějšího věku, sociálního postavení, národnosti a vyznání. Enslerová se snažila zachytit bolestné jádro problému žen s přijetím vlastního těla. Provokativním způsobem vybízí k zamyšlení nad něčím, o čem nebylo donedávna patřičné mluvit. O něčem nečistém „tam dole“. Tato kniha a inscenace narušuje a mění někdy mnohdy celoživotní předsudky a klišé. Od prvního uvedení, Broadway 1996, byla hra publikována ve více než pětadvaceti zemích světa. Na autorku po představení čekaly stovky žen, aby jí vyprávěly o svém vlastním životě. Jako odpověď na tyto reakce založila Enslerová hnutí V-Day, jehož posláním je zastavit násilí proti ženám a dívkám. Díky velkému množství dobrovolníků, jež se účastní na organizaci V-Day, dochází každoročně ke zvýšení veřejného povědomí o této problematice a získávání finančních prostředků na podporu organizací, které se snaží zajistit bezpečnost ženám a dívkám na celém světě.

Benefiční večer V-Day Brno 2003 se řadí na začátek celoplošné mediální kampaně proti domácímu násilí, na níž se aktivně zúčastní 14 neziskových organizací, které se tématice věnují. „Vstoupily jsme do kampaně s nadějí“, říká Martina Žáková z Poradny pro ženy v tísni, “ že laická i odborná veřejnost získá informace, na jejichž základě postupně změní pohled a přístup k problému domácího násilí. Naším cílem je tzv. zcitlivět celou veřejnost, tak aby násilí mezi partnery nebylo chápáno jako soukromá záležitost za zavřenými dveřmi, ale jako jev, který ohrožuje celou společnost. Přitom je to právě veřejné mínění, které by mělo v tomto problému sehrát ústřední roli a jasně vyjádřit nulovou toleranci k násilí“. Násilí na ženách obecně nelze jednou provždy vykořenit, zakázat. Lze však výrazně omezit jeho akční rádius, pomoci snížit jeho četnost a umožnit jeho obětem prožít další část života v důstojných podmínkách bez násilí.

Naším záměrem je nejen upozornit problematiku násilí, ale také založit tradici pořádání V-Day v České republice,“ říká o představení organizátorka brněnského večera Petra Steinerová.