Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, aliance Občané pro nádraží v centru a občanské koalice Nádraží v centru ze dne 15. února 2018, Praha
Do konce února chce brněnská radnice doporučit vládě, které varianty nádraží jsou pro město prioritní. V květnu by měla o poloze nového nádraží rozhodnout vláda. Jihomoravský kraj v lednu a radnice Brno-střed při včerejším zasedání vládě doporučily odsunout nádraží směrem k řece Svratce. Přesun brněnského hlavního nádraží tak nabývá reálných obrysů. Proti odsunu se však ozývá odborná i široká veřejnost.
Občanské iniciativy jsou přesvědčené, že nové nádraží v centru je moderní, pro město finančně výhodná a pro cestující nadstandardně kvalitní a rychlá varianta. Naopak odsun nádraží o asi kilometr jižněji podle iniciativ i odborníků a odbornic přinese komplikace, které hraničí s hazardem. Tím spíš, pokud se rozhoduje o investici v řádu 50 miliard korun.
Desítky tisíc lidí vyjádřily ve dvou referendech zájem na tom, aby se modernizovalo nádraží v centru s ohledem na aktuální i dlouhodobé požadavky a potřeby obyvatelstva. Také dlouho očekávaná studie proveditelnosti pořízená Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) i posudky tří expertů a jedné expertky udávají, že pro Brno je výhodnější modernizovat nádraží v centru, pod Petrovem. Občanské iniciativy dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s odsunem nádraží v Brně. Naopak Kancelář architekta města prosazuje odsun nádraží k řece.
Dopravní urbanista Ivan Lejčar k tomu dodává: „Současným trendem v Evropě je zachování a modernizace nádraží v městských centrech, i v těch historických. Tomu je podřízeno technické řešení. Modernizované nádraží na povrchu netvoří bariéru. Zvýšení přepravní kapacity a komfortu cestujících je řešeno hi-tech způsobem, například přidáním tunelových staveb. Kancelář architekta města podporuje úplně opačný a mylný trend.“
K roli řešení vysokorychlostních tratí (VRT) v aktuální debatě o poloze nádraží říká dopravní odborník Petr Šlegr: „Jelikož SŽDC již začala s opravami stávajícího nádraží v havarijním stavu, je čas na nalezení nejlepšího řešení. Zapojení VRT z Prahy do brněnského nádraží v centru umožní kratší cestovní dobu než na odsunuté nádraží. Studie proveditelnosti neprošla komplexní oponenturou, zejména co se týká výše nákladů a také neposoudila další možná řešení, což i sama přiznává. Nová rychlá trať z Prahy se při současném tempu přípravy nepostaví dříve než za 10 až 15 let. Každopádně platí, že výstavba VRT a odsun nádraží jsou protichůdné kroky – proč stavět vysokorychlostní trať a zároveň lidem prodlužovat a komplikovat cestu odsunem?“
„Dnes je již prověřeno, že oblast takzvaného jižního centra se může rozvíjet velmi kvalitně i s nádražím ve variantě Petrov. Může vzniknout plnohodnotná část města s bydlením, pracovními příležitostmi i novými parky a rekreačními plochami,“ vyjadřuje se k rozvoji jižního centra urbanista a člen vítězného týmu mezinárodní soutěže Budoucnost centra Brna Filip Tittl.
„Občanské iniciativy pořádají 15. a 22. února v Brně smuteční pochody s názvem ANO, ODSun pohřbí náš Štatl!,“ doplňuje k dění v Brně Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a pokračuje: „Chceme upozornit veřejnost na to, že jedinečnost brněnského nádraží spočívá v jeho poloze. Na světě je jen šest měst, která mají tak unikátně paprskovitě propojenou veřejnou dopravu s vlakovým nádražím. Odsunem o tento komfort denně přijde asi 65 000 lidí, kteří nádraží aktuálně využívají.“
NESEHNUTÍ pořádá v Brně panelovou diskusi
Nádraží ve středu měst? Moudrá a udržitelná volba v sále Veřejného ochránce práv v Brně na Údolní 39 v úterý 20. února 2018. V panelu zasednou ředitel Galerie Architektury Brno Gabriel Kurtis, urbanista Ivan Lejčar, urbanistka Šárka Jahodová a architektka Janica Šipulová.
Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Ivan Lejčar, ALEJ architektonický atelier
Petr Šlégr, Centrum pro efektivní dopravu
Odkazy:
Kampaň za nádraží v centru: www.nadrazivcentru.cz
Vyjádření Prof. Ing. arch Ivana Rullera, držitele Ceny města Brna za celoživotní dílo (1995) k poloze nádraží (7 minut)
„Zatím se všechny studie zabývaly urbanistickými a nebo ryze technickými průběhy, ale já si myslím, že je to otázka sociální. A jsem přesvědčen, že když každému člověku byť jen o pár minut prodloužíte a tím také zdražíte spojení s centrem, tak to je špatně a rozvrátí to historickou paměť našeho města.“
Posudky tří odborníků a jedné odbornice preferující nádraží v centru (pod Petrovem) z listopadu 2017
Tisková zpráva Kanceláře architekta města prosazující odsun (varianta Řeka)
UNIT architekti, vítězný projekt Mezinárodní architektonické soutěže Budoucnost centra Brna