Skip to main content
Tiskové zprávy

V Králově Poli padají stromy

By 2006-02-07No Comments

Dnes, 7. února 2006, pokračovalo kácení stromů na Slovanském náměstí Brně-Králově Poli. S kácením započala soukromá firma na popud Úřadu městské části Brno-Královo Pole včera (6.2.) v dopoledních hodinách. Stromy začaly padat bez ohledu na neukončená správní řízení, která rozhodují o podobě rekonstrukce parku na náměstí a tedy i o potřebě kácet, či nekácet stromy. Zástupci NESEHNUTÍ a Českého svazu ochránců přírody – Veronica oznámili situaci České inspekci životního prostředí. Představitelé královopolského úřadu prohlásili, že v kácení se bude pokračovat.
Současná kritická situace nastala poté, co se úřadu městské části Královo Pole nepodařilo protlačit záměr kácení formou správního řízení. Místo nového řízení, kde by byly odstraněny nedostatky, úředníci oznámili, že kácení stromů pouze ohlásí. V tomto případě však úřad v Králově Poli oznamuje kácení sám sobě a sám oprávněnost svého oznámení také posuzuje. To je ze zákona možné pouze v případě pěstebních účelů nebo při akutním ohrožení lidí či majetku. „Je velice zarážející, že se takové důvody objeviyi až nyní, když úřad neuspěl se svojí snahou o pokácení stromů v souladu se zákonem. Rozhodnutí úřadu kácet stromy nyní a bez řádného správního řízení považujeme za účelovou snahu vyhnout se připomínkám občanů a jejich občanských sdružení“ komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Občanská sdružení jsou totiž v případě pouhého ohlášení kácení stromů zbavena jakékoliv možnosti do daného procesu vstupovat.
Ekologický institut Veronica vstoupil do jednání v listopadu 2005, kdy připomínkoval první správní řízení, které řešilo zásahy do zeleně na Slovanském náměstí v souvislosti s celkovou obnovou tohoto parku. „Naše připomínky byly nesouhlasné, neboť jsme přesvědčeni, že projekt bude znamenat snížení podílu zeleně v parku. Znamenalo by to zánik biotopů volně žijících živočichů i snížení hodnoty parku pro člověka,“ říká Hana Chalupská z ČSOP Veronica. „Součástí rekonstrukce parku je i vybudování amfiteátrového schodiště a technického zázemí včetně toalet, v původním projektu je i kavárna. Nechceme, aby se opakovala situace, kdy stromy v parku ustoupily např. Zemanově kavárně“ připomíná osud stromů v parku Koliště Chalupská.
Reakcí na nesouhlas ČSOP Veronica byla jednak návštěva starosty MČ Královo Pole Ivana Kopečného u předsedy institutu Veronica docenta Antonína Bučka, a jednak svolané jednání 5. prosince 2005. „Pan starosta nám dal na vybranou, buď stáhneme své připomínky a vzdáme se práva odvolání, nebo si na nás posvítí,“ popisuje situaci z konce roku Chalupská. Připomínky staženy nebyly a Veronica se nakonec i odvolala. Toto odvolání u Magistrátu města Brna uspělo, ale úřad v Králově Poli místo zahájení nového řízení vydal pokyn ke kácení.
První desítka stromů padla v pondělí 6. února a práce pokračovaly i dnes, kdy byla likvidována pokácená dřevní hmota. Na místo dorazili zástupci ČSOP Veronica a občanského sdružení NESEHNUTÍ, kteří situaci zdokumentovali a uvědomili policii a Českou inspekci životního prostředí. „Inspekce si vyžádala další podklady a slíbila, že se bude případem zabývat. Na místo samotné bohužel inspektoři nedorazili,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Představitelé královopolského úřadu oznámili, že kácení nebude zastaveno. Lze tedy očekávat, že záměrem úřadu je zlikvidovat veškerou zeleň, která stojí rekonstrukci v cestě. Další pokračování stavebního řízení (rozhodujícího o podobě rekonstrukce parku vč. zásahů do zeleně) by pak bylo jen formalitou a výsměchem účasti veřejnost v rozhodování.
Postup, který úřad v Králově Poli zvolil v tomto případě, není bohužel ojedinělý. V roce 2003 probíhalo územní a později i stavební řízení, která vedl stavební úřad v Brně-Králově Poli. Řízení se týkala umístění dnes již stojícího hypermarketu Carrefour – Královo Pole do lokality, kde došlo ke konfliktu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Podle zákona 114/1992 Sb. tedy měla právo na účast v těchto řízeních i ekologická organizace NESEHNUTÍ. „Do územního řízení jsme tehdy nebyli vpuštěni, i když šlo o zlikvidování mokřadu s chráněnými druhy živočichů a rostlin či o zatížení prostředí vlivem zvýšené dopravy,“ přibližuje tehdejší situaci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Ve sporu mezí úřadem a NESEHNUTÍm nakonec rozhodoval Krajský soud v Brně, který dal NESEHNUTÍ za pravdu a rozhodnutí úřadu zrušil.
Další informace:
Milan Štefanec – NESEHNUTÍ – 605 239 579
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495
Hana Chalupská – ČSOP Veronica – 731 181 990
Podívejte se na fotografie z průběhu kácení.
Pošlete nesouhlasný dopis starostovi městské části Brno – Královo pole