Skip to main content

NESEHNUTÍ nabízí veřejnosti pomoc při řešení environmentálních problémů

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 05. 11. 2021

Jak účinně chránit okolní přírodu nebo vést kampaň za zelenější budoucnost obcí a měst? Nejen na takové otázky odpovídá lidem z celé České republiky poradna Občanské oko, ve které organizace NESEHNUTÍ sdružuje experty*ky z nejrůznějších oblastí napojených na ochranu přírody a rozvoj moudrých měst. Od září se tým Občanského oka navíc rozrostl o další zkušené odborníky a odbornice, stejně jako o nové webové stránky www.obcanskeoko.cz. Zájemcům na nich nyní poradí krajinný ekolog Vilém Jurek nebo odborník na participaci Martin Nawrath.

S pomocí nových expertů a expertek chce Občanské oko české veřejnosti pomáhat ještě více než doposud. A to například v momentech, kdy lidé chtějí zvýšit zájem okolí o rozhodovací procesy, které se jich týkají, podpořit rozvoj cyklodopravy nebo důsledně připravit své město na klimatické změny. Pro spojení s poradnou stačí v obdobných případech vyplnit kontaktní formulář na webu Občanského oka, nebo napsat na mailovou adresu poradna@nesehnuti.cz

Mezi nové rádce Občanského oka patří například krajinný ekolog a ochránce přírody Vilém Jurek působící mimo jiné ve spolku Rezekvítek. Jurek patří mezi přední odborníky na ochranu přírody v České republice a na toto téma také často přednáší a publikuje. Kapacitou ve svém oboru je i další nový člen poradny, odborník na participaci Martin Nawrath. Zkušený facilitátor radí v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů nebo v problematice občanské participace.

V oblasti veřejného prostoru a udržitelné městské mobility nabízí nově své znalosti Denisa Morongová z NESEHNUTÍ. Do poradny přináší zkušenosti z berlínské neziskové organizace ADFC Berlin nebo z tvorby plánů udržitelné mobility pro česká a slovenská města. „Pohyb po městě se týká každého, a stejně tak veřejný prostor patří nám všem. Přesto bylo jeho plánování po léta vnímáno jako vysoce odborná a technicistní záležitost. Kvůli tomu však bylo mnoho hlasů a potřeb přehlíženo. Je na čase, aby se tato oblast otevřela široké veřejnosti a naše obce a města byly pro lidi, nikoliv pro auta,“ míní Morongová.

Naopak dlouholetým aktivním spolupracovníkem poradny je zakladatel a předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik. Expert s právními znalostmi pomáhá zejména při zapojení veřejnosti do rozhodování státu o startu nejrůznějších staveb. „Hustá síť ekoporaden pro veřejnost je nezbytná, neboť zájem chránit a bránit přírodu s klimatickými změnami a poklesem biodiverzity silně narůstá. Zákony jsou ale stále složitější a často jsou k dosažení cíle nutné odborné znalosti,“ myslí si Patrik.

NESEHNUTÍ nabízí pomoc při plánování občanských kampaní nebo zapojování veřejnosti do procesů ochrany přírody už déle než patnáct let. Jen v minulém roce poradna pomohla přes 150 lidem nebo iniciativám. „Je nezbytné, aby se lidé měli na koho obrátit ve chvíli, kdy se chtějí zapojit do řešení environmentálních problémů. My jim předáváme metody, které se osvědčily v našich kampaních,” uzavírá koordinátor poradny Adam Schejbal z NESEHNUTÍ.

Kontakty:
Adam Schejbal, koordinátor poradny Občanské oko, NESEHNUTÍ
adam.schejbal@nesehnuti.cz

Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz


Projekt Informovaná udržitelná města je podporován MMR.