Skip to main content

O militarizaci mládeže se diskutuje ve světě i v Brně a Jihlavě

 
Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 26. listopadu 2019
 
Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže se koná od 23. do 29. listopadu. Cílem je zvýšit povědomí o způsobech podněcování násilí a šíření vztahu k militarismu mezi mladými lidmi. Jde o jednotnou snahu antimilitaristických skupin mezinárodní sítě War Resisters’ International vyvolat diskuzi o tom, jak násilí předcházet. V Česku akce pořádá nezisková organizace NESEHNUTÍ. V Brně a Jihlavě proběhnou promítání filmu a diskuze o militarizaci mládeže v České republice a na Slovensku.
 
Ačkoliv byla v Česku branná povinnost zrušena v roce 2004, Armáda ČR se zavázala navýšit počet vojáků a vojaček do roku 2025 na 30 tisíc. Jen za rok 2019 má armáda nabrat 2 200 nových rekrutek a rekrutů, a to i přes klesající počty mladých lidí v Česku. Armáda České republiky se snaží udržet přízeň veřejnosti a zároveň vytvořit v mladých lidech pozitivní vztah k militarismu, například prostřednictvím účasti na dětských dnech nebo prezentacemi armády ve školách.
 
Účast v ozbrojeném konfliktu je na veřejných akcích i ve školách prezentována jako zábava, to ale může vést k tomu, že už nepřemýšlíme o tom, že konflikty lze řešit také mírovou cestou. Na ozbrojených konfliktech  není nic zábavného. Mají závažné dopady na život civilního obyvatelstva i na zapojené vojáky a vojačky. Jde nám o to, aby se ve vzdělávání mluvilo více o tom, jaký vliv na nás konflikty mají a jak je lze řešit bez použití násilí. Jedině tak můžeme vytvářet mírovou společnost. I proto jsme pro letošní ročník použili hashtag #válkaneníhra,“ přibližuje motivace k organizování Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže v Česku Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.
 
Vytvářet pozitivní obraz armády mezi mladými lidmi má prezentační program Armády ČR POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Ten zpracovává téma “obrany státu”, které je od roku 2013 součástí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. 1. dubna 2019 byla vládou schválena Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019 – 2024. Jejím úkolem je příprava dětí na základních a středních školách k obraně státu. Nově mají být proškoleni všichni budoucí pedagogové a pedagožky i ředitelé a ředitelky základních škol. Prioritu má propagace prostřednictvím sociálních sítí, vědomostní i kreativní soutěže, mobilní aplikace či deskové i jiné hry. Do budoucna se mají na přípravě občanů k obraně státu ve stavu míru mimo brannou povinnost podílet i spolky, církve a další právnické osoby. Ty mají zajišťovat zejména sportovní či volnočasové branné aktivity pro mládež i dospělé, např. pobyty v přírodě, tábory, tematické dny, kurzy, přednášky, semináře. Počítá se s náklady 200 milionů ročně na zřízení a fungování zastřešujícího celku a na dotace.
 
„Během programů POKOS stále dochází ke skutečnostem, které mohou být považovány za projevy militarizace mládeže. Jde zejména o soutěže o ceny v kreslení obrázků s vojenskou tematikou pro první stupeň ZŠ, zbraně ve školách, uplácení dětí dárečky s vojenskou tematikou, simulace zásahu elitních jednotek nebo střílení laserovými zbraněmi. Vliv těchto aktivit na děti je velmi sporný. Je také otázkou, jakým způsobem bude téma “obrany státu” realizovat soukromý sektor a zda to nepovede k další militarizaci společnosti,“ komentuje Koncepci Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.
 
V rámci Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže pořádá antimilitaristická skupina Odzbrojovka z NESEHNUTÍ diskuze a promítáním filmu Až přijde válka v Jihlavě 26. 11. a v Brně 28. 11. Ten ukazuje militarizaci mládeže v souvislosti s existencí domobran mladých lidí na Slovensku. Brněnské diskuze se zúčastní novinářka Deníku Referendum Fatima Rahimi a politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Ľubomír Zvada. 
 
Kontakt:
Hana Zoor Svačinková, NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz
 
Přílohy:
Promítání s diskuzí “Až přijde válka” v Jihlavě, 26. listopadu, 19:30, Bioskop. 
Promítání s diskuzí “Až přijde válka” v Brně, 28. listopadu, 18:00, Tři ocásci. 
Text o militarizaci mládeže: Militarizace mládeže v kostce
 
https://zbrane.nesehnuti.cz/ 
#valkanenihra