Skip to main content

Společná tisková zpráva
Ateliér pro životní prostředí, Arnika, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Ekologický právní servis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Ekologický institut Veronica, Zelený kruh
Hlavní české ekologické organizace dnes přivítaly nového ministra životního prostředí Pavla Drobila před jeho úřadem. Předaly mu obří korespondenční lístek s  hlavními úkoly, jejichž řešení od něj veřejnost očekává.
Hlavní české ekologické organizace dnes přivítaly nového ministra životního prostředí Pavla Drobila před jeho úřadem. Předaly mu obří korespondenční lístek s  hlavními úkoly, jejichž řešení od něj veřejnost očekává.
Patří mezi ně:
1. Nový zákon o ovzduší, který bude chránit občany, nikoli velké znečišťovatele
Hygienické limity rakovinotvorného benzo(a)pyrenu jsou překračovány v místech, kde žije 42 % obyvatel České republiky. Koaliční strany slíbily nový zákon, jehož návrh ministerstvo již v minulých letech připravilo. Kvůli velkému odporu ale hrozí, že nová vláda předloží návrh bez důležitých nástrojů, které by velké průmyslové znečišťovatele přiměly k omezení katastrofálního znečištění ovzduší na Ostravsku, Mostecku, v Praze i jinde.
2. Lepší ochranu úrodné půdy před živelnou výstavbou
Výstavba u nás pohlcuje několik hektarů zemědělské půdy denně. Projednávání návrhu zákona, který měl zemědělskou půdu lépe chránit, minulá Poslanecká sněmovna nedokončila.
3. Péči o divokou přírodu v národních parcích, jež navštěvují miliony turistů
Národní parky chrání unikátní českou přírodu a slouží turistům. Pomáhají také místním ekonomikám řady pohraničních obcí. Nová koalice se musí rozhodnout, jestli vylepší a rozšíří ochranu přírody v národních parcích, nebo dá přednost dřevařským společnostem.
4. Právo na informace a na připomínkování staveb továren či skládek v sousedství
Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský nedávno navrhl razantně seškrtat zákon, díky kterému občané mohou vědět, jaké škodlivé látky vypouští továrna za jejich domem do vzduchu, řek nebo odpadů. Chce také místní lidi vyloučit z rozhodování o důležitých povoleních pro velké projekty – skládky, elektrárny, doly a podobně – v jejich obci. Utajování a vylučování veřejnosti z rozhodování je živnou půdou pro korupci. Nová vláda se musí rozhodnout, zda bude respektovat občanská práva tak, aby Česká republika konečně naplnila jak Listinu základních práv a svobod tak své mezinárodní závazky.
5. Ochranu stromů ve městech či v alejích kolem silnic před kácením
Ministerstvo již loni sepsalo klíčovou vyhlášku, která má chránit populární aleje a stromy ve městech před živelným kácením. Doposud ji však nevydalo. Nyní lze bez povolení a bez náhrady libovolně kácet většinu stromů, které rostou v městských parcích, u dětských hřišť, na náměstích či ve stromořadích.
6. Zateplování domů a podporu zelené energie, která sníží emise i dovoz zemního plynu
Česká ekonomika utratila loni každý den 246 milionů korun jen za dovoz ropy a ropných výrobků. Vláda musí přijít s novými programy, které sníží závislost na dovážených fosilních palivech z nespolehlivých zemí a zároveň ušetří domácnostem tisíce korun za teplo a energii: s konkrétním plánem, jak rozhýbat plošné zateplování domů, zlepšit podporu obnovitelných zdrojů energie, investovat do veřejné dopravy i cyklostezek a podobně.
Pavel Černohous, právník Ateliéru pro životní prostředí
Tel: +420 608 901 291, e-mail: pavel(@)cernohous.cz
Jindřich Petrlík, program Toxické látky a odpady, Arnika
Tel.: +420 603 582 984, e-mail: jindrich.petrlik(@)arnika.org
Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů, Arnika
Tel.: +420 775 168 026, e-mail: martin.skalsky(@)arnika.org
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Tel: +420 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Martin Fadrný, vedoucí programu Odpovědný stát, Ekologický právní servis
Tel: +420 775 154 079, e-mail: martin.fadrny@eps.cz
Kateřina Nesrtová, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Tel: +420 725 571 027, e-mail: katerina.nesrstova@pro-bio.cz
Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
Tel: +420 723 623 238, e-mail: jan.rovensky@greenpeace.org
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA
Tel.: 604 202 470, e-mail: vojtech.kotecky@hnutiduha.cz
Milan Štefanec, člen Rady NESEHNUTÍ
Tel: +420 605 239 579, e-mail: milan.stefanec@nesehnuti.cz
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
Tel: +420 777 323 792, e-mail: yvonna.gailly@veronica.cz
Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu
Tel: +420 724 11 27 82, e-mail: katerina.ptackova@zelenykruh.cz