Skip to main content

V neděli 24. dubna proběhla akce nazvaná Jaro ve Wilsonově lese – oslava Dne Země. Občané Masarykovi čtvrti a Žabovřesk společně s příznivci brněnských ekologických organizací uklízeli zbytky umělého svahu nefunkční lyžařské sjezdovky a odpadky v horní části lesa. Přišlo okolo padesáti lidí všech věkových kategorií, kteří během jedné hodiny naplnili dva kontejnery na odpad. Zároveň byl připraven program pro děti, které soutěžily v turnaji „O kuličkového krále“. Odpolední akci zorganizovala neformální Koalice za záchranu Wilsonova lesa, která dlouhodobě usiluje o zalesnění svahu sjezdovky.

Úklid plastových kartáčů, které před čtrnácti lety tvořily umělý povrch sjezdovky, se uskutečnil ve spolupráci s vedením VUT. Právě Vysoké učení technické mělo zbytky sjezdovky ve svém vlastnictví a na jejich likvidaci finančně brigádníkům přispělo. „Rádi v budoucnu zdarma zlikvidujeme i staré oplocení, které je v dezolátním stavu“ , říká Filip Fuchs s NESEHNUTÍ Brno „Časem chceme prosadit zalesnění celého svahu“, dodává. „Wilsonův les nabízí řadu způsobů, jak v něm strávit volný čas. Nevyužívaná sjezdovka však více než cokoliv jiného připomíná nezhojenou jizvu na jinak krásném brněnském lesoparku“ , říká Pavla Cetkovská z občanského sdružení Masarykova čtvrť.

Koalice za záchranu Wilsonova lesa vznikla na konci roku 2002 s cílem zastavit kontroverzní projekt rozšíření stávající sjezdovky, jehož realizace by mj. znamenala vykácení více než 550 stromů. Zorganizovala celou řadu akcí pro veřejnost a petici, kterou podepsalo přes 3.500 lidí. Poté, co v dubnu 2003 zastupitelstvo města Brna neschválilo technicko-ekonomické zadání projektu, nasvědčuje vše tomu, že s realizací plánu na rozšíření sjezdovky se již dále nepočítá. Koalice však ve svých aktivitách pokračuje dále – usiluje o odklizení zbytků staré sjezdovky a o úplné zalesnění svahu, ke kterému vypracovala několik projektů ve spolupráci s odborníky z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Koalici za záchranu Wilsonova lesa tvoří občanské sdružení Masarykova čtvrť, NESEHNUTÍ Brno, Regionální sdružení ČSOP, Hnutí DUHA, Hnutí za přímou demokracii a ZO Strany zelených.

Další informace:

Filip Fuchs, NESEHNUTÍ Brno (737036088)

Pavla Cetkovská, o.s. Masarykova čtvrť (607722335)