Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, o.s. Čisté Tuřany, o.s. Masarykova čtvrť a spolku Majdalenky

Zastupitelé a zastupitelky mají týden na prostudování deseti tisíc stran textu a osmi stovek map, které tvoří Aktualizaci územního plánu města Brna. Magistrát navrhuje odmítnou připomínky a námitky veřejnosti a omezování zelených ploch maskuje novými, ale stejně vágními a děravými formulacemi ochrany [1].

Proto NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy dnes spustily praktický web http://www.mamlepsiplany.cz, z něhož mohou lidé odesílat zastupitelům a zastupitelkám svoje názory na předložené změny, které mají 17. června schválit, nebo odmítnout.

Zároveň na webu uvádí 3 příběhy, které Aktualizaci charakterizují, ale v nepřehledných magistrátních dokumentech se ztrácejí.

Nákupní centrum Aupark – plánované vedle autobusového nádraží Zvonařka – není v souladu se současným územím plánem. Aktualizace územního plánu mu však vychází vstříc. Je jako dělaná pro developery všech nákupních center. Už tak děravá pravidla pro výstavbu hypermarketů ještě více rozvolňuje. Nově má být možné stavět velké obchody téměř všude, dokonce i v plochách zeleně a lesů. Přitom lze – například podle vzoru Rakouska – omezit prodejní plochy nových obchodů. To povede k zahušťování sítě obchodů a dá férovou šanci místním podnikatelům.

Současný územní plán umožňuje mít ve vnitroblocích zeleň a hřiště. Parkování je možné v budovách nebo v podzemních garážích. Aktualizace chce tuto ochranu pohody bydlení zrušit a povolit betonování vnitrobloků pro auta.

Změť dílčích změn, ze kterých se Aktualizace skládá, ukrývá desítky drobných změn legalizujících černé stavby i spekulace s pozemky. Najednou se tak mezi Komínem a Žabovřeskami mění zahrádky – které předtím skoupila developerská firma – ve stavební parcely. Pokoutně postavený Bauhaus v Ivanovicích není v souladu s územním plánem, ale Aktualizace jej potichu legalizuje.

Zastupitelé a zastupitelky nyní mají – pokud nebudou týden jíst, spát, chodit do práce ani se připravovat na jakýkoliv další bod jednání zastupitelstva – minutu na přečtení každé z 10 tisíc stran Aktualizace Územního plánu města Brna. Do projednávání totiž zbývá právě 10 tisíc minut. A během této doby musí ještě prostudovat osm set přiložených map. Je téměř vyloučeno, aby někdo objevil všechny skryté hrozby, které návrh skrývá,“ komentuje magistrátní podklady Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

„Aktualizace územního plánu a způsob vypořádání námitek zástupců veřejnosti narůstá do bizarních rozměrů. S městskou částí Brno-Tuřany jsme podali totožnou námitku vedoucí k zachování zeleně na Černovické terase. Mně, jakožto zástupci veřejnosti, ji zamítli s odůvodněním, že ponechání zbytkových ploch zeleně není účelné z hlediska údržby. Městské části naopak ponechání zeleně potvrdili s ohledem na zohlednění místních zájmů městské části,“ uvedla Hana Kašpaříková, zástupce veřejnosti a jednatelka sdružení Čisté Tuřany.

V Majdalenkách se Odbor územního plánování a rozvoje rozhodl za každou cenu prosadit v konkrétní ploše index podlažní plochy 2,2. Takové zvýšení odmítá místní radnice, neschválilo ji ani Zastupitelstvo Města Brna a dokonce je to celé v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (ze 14.listopadu 2013),“ podotýká Karla Hoffmanová ze spolku Majdalenky.

„Vinou Aktualizace dojde k děsivému zevšeobecnění regulací a začne se spoléhat na jakési „urbanistické prostředky“ – tedy dá se větší volnost stavebním úřadům a vzniká tím i místo pro případnou korupci. Jak tyto prostředky úřady bohužel chápou, ukázaly např. u projektu Wilson na náměstí Míru nebo bytovky Neumann, proti kterým se v Masarykově čtvrti zvedl silný odpor,“ doplnil Michal Závodský z o.s. Masarykova čtvrť.

Kontakty:

Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz

Hana Kašpaříková, o.s. Čisté Tuřany, telefon 776 388 308, email cisteturany@email.cz

Michal Závodský, o.s. Masarykova čtvrť , telefon 777 628 347, email osmc@email.cz

Karla Hofmannová, spolek Majdalenky, telefon 606 429 958 , email karla.hofmannova@seznam.cz

 
 
Poznámky pod čarou:
[1] Dokumenty z magistrátu zpřístupnili veřejnosti zastupitelé a zastupitelky za Stranu zelených: http://servis.zeleni.cz/dokumenty/