Skip to main content

Společná tisková zpráva NESEHNUTÍ a sdružení Klidné Ivanovice ze dne 24.května 2011.
Nevládní organizace NESEHNUTÍ vyzvala tajemníka brněnského magistrátu, aby neprodleně zakročil proti nezákonnému počínání své podřízené – tajemnice radnice Brno-Ivanovice. Ta uvedla, že nehodlá zakročit proti výstavbě BAUHAUSU v této městské části. A i přesto, že BAUHAUS staví již více než dva týdny bez platného povolení. Zároveň NESEHNUTÍ na postoj tajemnice upozornilo ředitelku krajského úřadu, ředitelku stavebního odboru na ministerstvu pro místní rozvoj a náměstka ministra Miroslava Kalouse. Nečinnost šéfů a šéfek úřadů by znamenala pohrdání právy občanů a občanek Ivanovic i pohrdání právním řádem ČR.

Tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký obdržel výzvu NESEHNUTÍ, aby neprodleně zakročil proti nečinnosti tajemnice Úřadu městské části Brno-Ivanovice. Ta v oficiálním dopise sdělila, že její úřad nezastaví stavbu BAUHAUSU v Brně-Ivanovicích. Městský soud v Praze přitom rozhodl, že podezřelý certifikát vydaný na stavbu musí přezkoumat ministerstvo pro místní rozvoj a žalobu občanů, občanek a NESEHNUTÍ závazně označil za „odvolání“. Podle správního řádu se tím pádem musí přerušit výstavba a počkat na rozhodnutí ministerstva. Odvolání má automaticky odkladný účinek. Stavbu musí zastavit Úřad městské části Brno-Ivanovice. Tajemnice pouze poslala dopis na magistrát s dotazem, jak má postupovat.
„Tajemnice ivanovické radnice buď nezná správní řád – klíčový předpis pro činnost úřadů – nebo záměrně zdržuje zastavení výstavby BAUHAUSu. V obou případech je její postoj skandální. Pokud tedy žádá o metodický pokyn, my žádáme tajemníka, aby jí obratem vysvětlil, že správní řád mluví jasně a zdržovat uplatnění zákonů se nesmí,“ komentuje výzvu tajemníkovi Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
NESEHNUTÍ upozornilo i úřady nadřízené těm brněnským: ředitelku krajského úřadu Jihomoravského kraje Věru Vojáčkovou a ředitelku stavebního odboru MMR Marcelu Pavlovou. Kromě toho dostal výzvu i náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který je za stavební řád zodpovědný.
„Zvláště ministerstvo pro místní rozvoj a náměstek Kalous by měli aktivně reagovat a upozornit nižší úřady, že nyní běží odvolání proti certifikátu a to má odkladný účinek. Měli by také konečně začít řešit neudržitelnou situaci s divokým vydáváním stavebních certifikátů v České republice. Víme, že na ministerstvu leží již skoro dva roky několik desítek stížnosti občanů i obcí na práci autorizovaných inspektorů. Aktivita ministerstva při jejich vyřizování je téměř nulová, čímž ministerstvo přímo napomáhá tomu, že v zemi přibývá nelegálních staveb,“ sděluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„Pokud úřady nezakročí, vysílají nám jednoznačný signál, že naše práva je nezajímají. Kromě toho je nečinnost úřadů výsměchem platným zákonům České republiky. Stavba musí být dle správního řádu zastavena a Ministerstvo pro místní rozvoj musí rozhodnout o odvolání,“ říká Petra Šterbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice.
Firma BAUHAUS bez okolků využila popsané nečinnosti úřadů a pokročila ve výstavbě. Došlo k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. BAUHAUS má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495;
Petra Štěrbáková-Täuberová (sdružení Klidné Ivanovice) – 777 794 801;
Milan Štefanec (NESEHNUTÍ) – 605 239 579.

Další kontakty:

Pavel Loutocký – tajemník MMB – 542 172 210;
Věra Vojáčková – ředitelka KÚ JmK – 541 651 201;
Marcela Pavlová – ředitelka odboru stavebního řádu MMR – 224 862 267;
Miroslav Kalous – náměstek ministra – 224 861 202.