Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 18. října 2018
Nezisková organizace NESEHNUTÍ zahajuje hlasování v desátém a zároveň posledním ročníku anticeny Sexistické prasátečko. Nejsexističtější českou reklamu může veřejnost vybírat ode dneška na stránkách www.prasatecko.cz. Letos je nominováno celkem 51 reklam. Hlasování veřejnosti se uzavře 31. října. Slavnostní vyhlášení anticeny proběhne v pátek 23. listopadu.
V desátém ročníku anticeny Sexistické prasátečko bude veřejnost vybírat z 51 reklam. To je o 39 reklam méně než loni. „Menší počet nominací podle nás souvisí s tím, že sexistických reklam v Česku ubývá. Na velkých billboardech je už vídáme zřídkakdy. Snáz na ně narazíme na sociálních sítích, ale celkově je sexistických reklam ve veřejném prostoru k vidění méně. Navíc, předběžné výsledky našich výzkumů naznačují, že česká společnost hodnotí sexistické reklamy spíše negativně, popisuje Eva Bartáková z NESEHNUTÍ.
V hlasování o nejsexističtější reklamu roku 2018 mají lidé možnost vyjádřit svůj názor na všechny nominované reklamy. Hlasující mohou volit buď kliknutím na tlačítko nebo „swipem“, tedy posunem vlevo nebo vpravo na dotykové obrazovce. Opět je možné vybírat mezi „to je sexismus!“ nebo „to ještě jde“. Letos navíc přibylo tlačítko „přeskočit“, díky kterému se hlasující k reklamě nemusejí vyjádřit.
Podobně jako v minulých letech se v nominacích objevila řada reklam na alkoholické nápoje, které výrazně převažují nad jinými typy produktů. Ubývá reklam na politické strany. Přestože se nominace sbíraly v předvolebním období, do hlasování jsme nakonec zařadili jen jednu reklamu politické strany. V posledních letech si všímáme, že v propagaci politických stran se sexismus objevuje méně. To ovšem neznamená, že se politici a političky prezentují více eticky, jen využívají jiné metody, jak přilákat pozornost, zhodnotila Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.
Do nominací dorazil i tip na propagační fotografii uskupení Nezávislých a Zelených z Havířova, na které je skupina kandidátů zakrytá pouze banerem. Organizátorky se však rozhodly ji do soutěže nezařadit. „Na první pohled by se reklama mohla zdát sexistická, protože jsou v ní zobrazena odhalená těla. Nahota ale neznamená automaticky sexismus. Muži na fotce vystupují sami za sebe. Nejedná se o žádné najaté modely, kteří by sloužili jen k přitáhnutí pozornosti. Proto reklamu nevnímáme jako sexistickou, objasnila Eva Bartáková z NESEHNUTÍ.
Nominovat reklamu do anticeny mohl každý, kdo se ve svém okolí setkal se sexistickou reklamou. Z nominací vybere vítěze anticeny nejen veřejnost, ale i odborná porota. Zasednou v ní odborníci a odbornice z genderové oblasti a práva či reklamní i mediální osobnosti.
Slavnostní vyhlášení se tradičně uskuteční v Brně a jeho součástí bude i křest nové publikace Fighting sexism, která shrne deset let Sexistického prasátečka.
NESEHNUTÍ se tématu sexismu v reklamách věnuje i ve svých vzdělávacích workshopech pro střední školy nebo při systematické práci s Krajskými živnostenskými úřady. V září tohoto roku vydalo publikaci Právo versus sexismus – metodický pohled na sexistické reklamy, která pomáhá laické veřejnosti i úředníkům a úřednicím rozeznat a posoudit seximus v reklamě.
V loňském ročníku soutěže se o titul nejsexističtější reklamy ucházelo celkem 90 reklam. U veřejnosti zvítězil ponižující vtip odkazují na kampaň #metoo od společnosti Free Radio. Odborná porota přisoudila první příčku reklamě firmy FEKO LT, která podle expertů a expertek vulgárním způsobem ponižuje ženy.
Kontakt:
Eva Bartáková, NESEHNUTÍ, eva.bartakova@nesehnuti.cz, 724 534 982
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz, 723 759 082