Skip to main content

NESEHNUTÍ pomáhá Krymským Tatarkám prchajícím z Ukrajiny

Tisková zpráva ze 17. 03. 2022
Už druhý autobus s lidmi prchajícími před ruskou invazí do Ukrajiny dorazil v noci na dnešek z polsko-ukrajinské hranice do bezpečí. NESEHNUTÍ v něm do České republiky dopravilo zejména ženy a děti z ohroženého etnika Krymských Tatarů. První padesátka lidí, které válka přinutila opustit své domovy, dorazila díky NESEHNUTÍ do Brna už minulý týden, a to symbolicky na Mezinárodní den žen.

Video z první cesty z ukrajinsko-polské hranice do ČR / Režie, kamera: Kryštof Zvolánek

Je obzvlášť smutné, že některé z Krymských Tatarek utíkají před válkou už podruhé. Poprvé musely své domovy opustit po roce 2014, kdy ruská vojska anektovala Krym. Doufáme, že v České republice budou v bezpečí a dostatečně daleko od ruského režimu, který proti etniku Krymských Tatarů dlouhodobě vystupuje,” uvádí člen programu Cesta iniciativy NESEHNUTÍ Milan Štefanec.

Kromě zprostředkování pomoci při cestě na Ukrajinskou hranici a organizaci dopravy do České republiky se NESEHNUTÍ spolu s dalšími organizacemi podílí také na zajištění ubytování a základních potřeb pro uprchlice a jejich děti. „Snažíme se jim v těžké situaci co nejvíce pomáhat. Zároveň si přejeme, aby se co nejdříve mohly vrátit domů do své země, jak samy chtějí. Do země bez války a okupačních vojsk,” dodává Štefanec.

Členky*ové NESEHNUTÍ chtějí vyjádřit svou radost nad tím, že se logisticky velmi složitou přepravu lidí ohrožených válkou daří uskutečňovat a připomínají, že stále pokračuje sbírka na záchranu občanské společnosti na Ukrajině před dvojitým nebezpečím, které pro aktivní občanky*y vpád ruských vojsk do Ukrajiny představuje. 

FOTO:
Zděnek Chaloupka

Kontakty:
Milan Štefanec, Cesta iniciativy NESEHNUTÍ, milan@nesehnuti.cz
Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ, marekh@nesehnuti.cz